keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Zemin > Halı
Halıda kalite kriterleri
      1 metre başına düşen dikey ve yatay yöndeki düğüm miktarı sayılır ve m2‘deki düğüm sıklığı belirlenir.
     
İyi bir halı nasıl belirlenir?
      Halı kalitesini belirlemede düğüm sıklığı en önemli kriterlerden biridir. Halının genel görünümü, renklerin ahengi ve desenin dengesi halının yaşı ve genel durumu kadar önemlidir.
     
     Düğüm sıklığı (dikey ve yatay yönde) m2’ye düşen düğüm sayısı ile ölçülür. Düğüm sayısı orta kalitedeki halılarda m2’de 100.000’den çok kaliteli halılarda m2‘de 10.800.000’e kadar çıkabilmektedir. Bu noktada düğüm sayısına göre halı kalitesinin belirlenmesiyle ilgili aşağıdaki sonuca varabiliriz:
     
Düğüm Sayısına Göre Halı Kalitesi
Düğüm Sayısı Kalite
m2‘de 250.000 ila 500.000 düğüm arası orta kalite
m2‘de 500.000 ila 1 milyon düğüm arası iyi kalite
m2‘de 1 milyon ila 4 milyon düğüm arası nadir bulunan kalite
m2‘de 4 milyon düğümden fazlası çok iyi
m2‘de 10,8 milyon düğüm dünya rekoru


Düğüm Sayımı
      Çeşitli hesaplama yöntemleri var: birincisinde, cm başına düşen düğümler boyuna ve enine sayılır sonra da çıkan sayılar birbiriyle çarpılır. Bazen dm2 başına düşen düğümler sayılır, yani; temel ölçü birimi olarak 10 cm alınır. 1 metre başına düşen dikey ve yatay yöndeki düğüm miktarı sayılır ve m2 ‘deki düğüm sıklığı belirlenir.
     
     Sayım yapmak için halının altından enine ve boyuna 10 cm’lik ölçü alınır. Yükseklik olarak, her bir yumru bir düğüm sayılır ama enine bakıldığında yalnız 90 derecelik yığınlar sayılır. Daha sonra sayımın sonucu 100 ile çarpılır ve böylece metre kareye düşen sıklık belirlenmiş olur.
     
     Tüm üretici ülkeler halı kalite bildirilerinde onluk sistemi kullanmaz. Örneğin, “inç” başına düğüm sayısına göre dokuma ayarlaması her iki yönde de gösterilmektedir.
     
     Pakistan halılarında ise, mükemmellik inçkare başına düşen düğüm ile belirlenirken ilk numara atkı yönündeki düğümleri ikinci numara ise çözgü yünündeki düğümleri verir.
     
     Uzun bir süre, İran Gereh= 6,4 ila 7 cm’i ölçü olarak kullandı. 7 cm ile bir Gereh m2 7x7=49 olur ve m2 ‘ye çevrilir-10.000 cm2 : 49 cm2 = 204,08 dönüşüm faktörü. İran’da Gereh düğümü 1/16 Zar’a eşittir. Ancak, ülkenin tamamında aynı boyutlarda değildir. Rakamlar 102,5 ila 112,5 cm arasında değişir. Eskiden, düğüm sıklığı 30 düğüm/Gereh’di. Neyse ki artık onluk sistem kullanılıyor.
     
     Başka yaygın bir ölçü ise özellikle Tebriz’de dokunan sıra=”Redj”dir. Gereh başına dokunan sıra verilir ve bu da bir 40 “Redj”li bir Tebriz halısında Gereh kare başına 40x40=1600 düğüm olduğu anlamına gelir. Metre kareye bağlı olarak 204,08 dönüşüm faktörü kullanılır. Bu yüzden, 600 düğüm/Gereh kare x 204,08=326.528 düğüm/metre kare.
     
     Çin ise sıra olarak hesaplama yapar. Bir yün halıda atkı ve çözgü yönünde 30 cm başına 90 düğüm bulunur. Dönüşüm formülü ise:
     
     90 x3,28 = 295,20 x 295,20 =87.143 düğüm/m2’dir.
     
Düğüm Sayım Grafiği
      Kalitesine göre halılarda kaç düğüm var?
     Yukarıda da belirtildiği gibi, üretici ülkeler kaliteyi belirlemede farklı tanımlamalar kullanıyor. Aşağıdaki ülke ve eyaletleri için verilen kalite başlığı altındaki rakamlarda ilk rakam atkı yönündeki düğümleri ikinci rakam ise çözgü yönündeki düğümleri göstermektedir:
     
 • Hindistan
 • Keşmir
 • Agra
 • Jaipur
 • Pakistan
 • Çin
 • Marokko

  Düğüm Sayımı: Hindistan
  Kalite m2‘ye düşen düğüm
  6/45 103.400
  7/40 107.200
  7/50 134.000
  7/60 160.800
  8/60 183.700
  9/60 206.700
  10/60 229.700
  12/60 275.600
  14/70 375.000
  10/80 428.600


  Düğüm Sayımı: Keşmir
  Kalite m2‘ye düşen düğüm
  14/14 300.000
  16/16 400.000
  18/18 530.000
  10/20 625.000
  22/22 750.000
  24/24 900.000


  Düğüm Sayımı: Agra
  Kalite m2‘ye düşen düğüm
  9/16 223.200
  10/18 279.000
  11/19 324.000


  Düğüm Sayımı: Jaipur
  Kalite m2’ye düşen düğüm
  13/13 262.000
  10/16 248.000


  Düğüm Sayımı: Pakistan
  Kalite m2‘ye düşen düğüm
  8/12 148.900
  8/14 173.600
  9/16 223.200
  9/18 251.100
  10/18 279.000
  10/20 310.000
  11/20 341.000
  11/22 375.100
  12/22 409.200
  12/14 260.400
  12/24 446.400
  13/15 302.300
  14/16 347.200
  16/18 446.400
  18/20 558.000
  20/22 682.000


  Düğüm Sayımı: Çin
  Kalite (sıra) m2‘ye düşen düğüm
  90 87.100
  120 154.900
  130 181.800
  150 242.000
  180 348.600
  200 430.300
  230 569.100
  260 727.200
  300 968.200
  400 1.700.000
  500 2.700.000
  600 3.900.000
  700 5.300.000
  800 6.900.000
  900 8.700.000
  1000 10.800.000


  Düğüm Sayımı. Marokko
  Kalite m2’ye düşen düğüm
  15/15 22.500
  16/16 25.600
  18/18 32.400
  20/20 40.000
  25/25 52.500
  30/30 90.000


  Kaynak: halionline.net
 • Google
  Google  Reklam vermek için...