keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Zemin > Halı
Dünya halı ticareti
      “Dünya el halısı ve kilim üretimi ve ihracatı genellikle İran, Çin, Pakistan, Hindistan, Türkiye, Nepal ve Tibet tarafından yapılmaktadır. Dünya el halısı ve kilim pazarı çoğunlukla İranlı, Çinli ve Pakistanlı üretici/ihraçatcıların kontrolünde bulunmaktadır.
     Avrupa Birliği’nde makine halısı üretimi çoğunlukla Belçika, Almanya, Hollanda, İngiltere ve Fransa’nın kuzeyinde yoğunlaşmıştır. Belçika’nın Gent şehri bu üretim alanının merkezi konumundadır. Her yıl yaklaşık 1 milyar m2 yeni halı AB’de kullanılmaktadır.”
     
ÜRETİM
      Dünya el halısı ve kilim üretimi ve ihracatı genellikle İran, Çin, Pakistan, Hindistan, Türkiye, Nepal ve Tibet tarafından yapılmaktadır. Dünya el halısı ve kilim pazarı çoğunlukla İranlı, Çinli ve Pakistanlı üretici/ihraçacıların kontrolünde bulunmaktadır. Söz konusu ülkelerin dünya el dokuması halı ve kilim pazarına hakim olmalarının sebepleri şunlardır:
 • İthalatçı ülkelerdeki dağıtım kanallarının, depoların ve perakende ağının büyük çoğunluğuna sahip olmaları.
 • Bu dağıtım kanallarında kendi ülkelerinin ürünleri dışında ürünleri satmamaları.
 • Bu ürünlerde en fazla maliyet kalemini oluşturan işçilik giderlerinin bu ülkelerde oldukça düşük olması nedeniyle ürünleri dünya pazarına düşük fiyatla sunabilmeleri.
 • Devletin bu ülkelerde el dokuması halı ve kilim sektörü için toparlayıcı ve koordine edici rolünün etkisi.
 • Bu ülkelerin uzun yıllardır ürünleri için batı pazarlarında oluşturdukları güçlü imaj.
 • Dünyada en fazla makine halısı ABD tarafından üretilmektedir. Belçika halı üretiminde ABD’den sonra ikinci sırada iken dünya makine halısı ihracatında birinci sıradadır. Asya’da ise Çin, Pakistan ve Hindistan makine halısı üretiminde önde gelen ülkelerdir.
 • Avrupa Birliği’nde makine halısı üretimi çoğunlukla Belçika, Almanya, Hollanda, İngiltere ve Fransa’nın kuzeyinde yoğunlaşmıştır. Belçika’nın Gent şehri bu üretim alanının merkezi konumundadır. Her yıl yaklaşık 1 milyar m2 yeni halı AB’de kullanılmaktadır.
 • Dünya makine halısı üretiminde diğer sektörlerde olduğu gibi firma evlilikleri son yıllarda sıkça yaşanmaktadır. Küçük firmalar büyük firmalar tarafından yutulmakta ve büyük firmalar ölçeklerini büyütmeye çalışmaktadırlar.

  DIŞ TİCARET

  İthalat
        Dünya’da halı en çok kullanılan yer kaplaması olmasına rağmen parke, ahşap döşeme, lamine, vinil gibi diğer zemin kaplamalarına olan talebin artması nedeniyle son yıllarda halıya olan talep azalmıştır. Özelikle sıcak iklime sahip bölgelerde halı talebinde önemli azalmalar gözlenmektedir.
       
       Dünya el halısı ithalatı son yıllarda azalma eğilimindedir. 1997 yılında dünya el halısı ithalatı 2 milyar dolar iken, 2001 yılında dünya el halısı ithalatı 1,7 milyar dolara gerilemiştir.
       
       El halısı ve kilim genellikle refah seviyesi yüksek batılı ülkeler tarafından ithal edilmektedir. Bu ülkelerde el halısı ve kilim üretimi olmadığından ithalat genellikle el halısı ve kilim üretim merkezleri olan İran, Çin, Pakistan, Türkiye, Nepal gibi ülkelerden yapılmaktadır. Dünya’da en çok el halısı ve kilim ithal eden ülkeler sırasıyla: ABD, Almanya, Japonya, İtalya, İngiltere ve Fransa’dır.
       
  İhracat
        Dünya el halısı ticareti azalma eğilimindedir. Dünya el halısı ihracatının %70’i İran ve Çin tarafından yapılmaktadır. Türkiye dünya el halısı ihracatında üçüncü sıradadır.
       
       Dünya el halısı ihracatında Asya ülkeleri lider konumundayken dünya makine halısında ihracatında batılı ülkeler lider durumundadır. Dünya makine halısı ihracatında önde gelen ülkeler sırasıyla: Belçika, ABD, Hollanda, Almanya ve İngiltere’dir.
       
  Kaynak: halionline.net
 • Google
  Google  Reklam vermek için...