keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Zemin > Halı
A.B.D. Halı Endüstrisinin tarihi ve Amerikan halı pazarı
      Günümüzde Amerikan halı sektörünün ihracat hacmi 217 milyon dolar (42 milyon m2) olarak gerçekleşirken, bu rakam 1970 yılında 25 milyon dolar (7.4 milyon m2) olarak gerçekleşmiştir.
     
     1839’da Erasmus Bigelow halı dokuma tezgahı icadıyla halı endüstrisinin şeklini tamamen değiştirdi. İcadından 1 yıl sonra halı üretimini ikiye 1850 yılına gelindiğinde ise üçe katlayan Bigelow’un tezgahı şu anda Smithsonian’s Institution koleksiyonunun bir parçası. Bigelow hayatını yeniliği ve gelişime adadı. 1839 ve 1876 yılları arasında onun adına 35 ayrı patent verildi. Bigelow 1877 yılında ilk geniş enli dokuma halıyı üretti. 1849 yılında jakar mekanizmalı elektrikli tezgah geliştirildi ve Brussels halısı ilk kez Massachusetts’teki Clinton Company tarafından üretildi. Brussels tezgahı üzerinde bazı düzeltmeler yapılmıştı ve böylece Wilton halılarının üretimi gerçekleştirilebilecekti. Daha sonra, Hartford Carpet Company ile Clinton Company birleşip Bigelow Carpet Company adını aldılar.
     
     1878 yılında 4 Shuttleworth’lu kardeş İngiltere’den 14 tezgah getirdiler ve üretim atölyelerini Amsterdam, New York’ta kurdular. 1905 yılında bu 4 kardeş tarafından kurulan şirket yeni bir halı üretti: Karnak Wilton. Bu halının satışı çok başarılı oldu. Yoğun talep karşısında çaresiz kalan şirket, sadece Karnak üretimi için özel olarak yeni bir bina inşa etmek zorunda kaldı. Dokumacılar tezgahlarındaki rengi ve deseni bile değiştirmeden 4-5 yıl aynı halıyı üretti.
     
     Başka bir Amerikalı halı üreticisi Alexander Smith ise halı üretim fabrikasını 1845 yılında West Farms, New York’ta kurdu. Haleyon Skinner 1876 yılında Royal Axminster üretimi için elektrikli tezgahı daha da geliştirdi. Skinner ve Alexander Smith birleşip çok başarılı bir halı şirketi kurdular. Alexander Smith 1878’de Amerikan Kongre’sine seçildi ancak seçim gününün gecesi öldü. Öldüğünde şirketin fabrikasında 1600 kişi çalışıyordu. Ama Alexander Smith & Sons adıyla kurulan şirket devam etti. 1. Dünya Savaşı patlak verdiğinde ise fabrikanın halı tezgahları çadır bezi ve donanma battaniyesi üretiminde kullanılmaya başlandı. 1929 yılına gelindiğinde ise Alexander Smith & Sons şirketi dünyanın en büyük halı üreticisi olmuştu.
     
     “Şark” halısı üreticisi ve satıcısı Marshall Field daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmak için geleneksel bir Axminster dokuma tezgahında küçük değişiklikler yaptı: girift tasarımları ve sınırsız bir renk çeşidi olan, tıpkı el yapımı bir Şark halısı gibi arkadan dokunan makine yapımı bir halı yarattı. Bir diğer halı üreticisi Karatsan ise halı fabrikasını 1926 yılında kurdu ve ilk Karatsan halıları 1928 ‘de satışa sunuldu. Alexander Smith, Bigelow ve Karatsan gibi Amerikan halı sektörünün ilk şirketleri merkezi Georgia’da bulunan Mohawk Industries şirketinin kolları olarak günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Günümüzde Amerikan halı endüstrisinde hem antika dizaynların taklitlerini hem de yenilenmiş “şark” tipi halıları dokuma ve tafting işlemiyle üreten birçok üretici var. 1800’lerin sonunda A.B.D.’de, Dalton, Georgia’da doğan tafting halı endüstrisi pamuk fabrikaları ve demir üreticileriyle mücadele etti. Tafting halı endüstrisinin doğduğu Kuzeybatı Georgia çamuru ve verimsiz arazisiyle Georgia’da en son yerleşim kurulan bölgeler arasındaydı. Cherokee yerlileri ve İç Savaş çatışmalarıyla dolu zengin bir tarihi mirasa sahip olan bu bölge engebeli bir araziydi ve özgür ve kendi kendine yetebilen insanları kucaklamıştı. İşte bu insanlar tafting tekstili endüstrisini ortaya çıkaran ve geliştiren insanlardı. Endüstrinin gelişimi Dalton’da başladı ve burada çok büyük bir gelişim gösterdi. Şu anda da bu endüstri kolu Dalton’da ve civarında çok gelişmiş durumdadır. Sıra dışı bir büyüme öyküsü olan halı endüstrisinin bu bölge, bu eyalet ve Amerikan ulusu üzerindeki etkisi çok büyüktür.
     
     1950’den 1987 yılına kadar, halı fiyatları yalnızca % 66.1 düzeyinde artarken; aynı dönemde yeni araba fiyatları % 206.0, tüm malların fiyatı birleşikte %276.6 düzeyinde artmıştır.
     
     A.B.D.’de halı sektöründeki şirketlerin sadece 25’inin ülkedeki toplam halı üretiminin % 85’ini karşıladığı tahmin edilmektedir; Bu 25 şirketten ilk 10’unun toplam üretimdeki payı % 56’dır. Georgia A.B.D.’deki tüm halı üretiminin % 70’ini karşılamaktadır. Ülkedeki 321 halı fabrikasından 210’u Georgia’da bulunuyor ve bu fabrikalarda istihdam edilen 35.100 kişiye ödenen yıllık ücret tutarı 687 milyon $’dır. 1950 yılında dokuma halının piyasadaki payı m2 olarak % 80 düzeyindeyken günümüzde bu oran yalnızca % 1.4’tür. Öte yandan, Tafting halının payı 1950 yılında % 20’deyken günümüzde bu oran % 94.6’dır. Diğer türler ise piyasanın yalnızca % 4.0’ını oluşturmaktadır.
     
     1970 yılında, tüm halı üretiminde kullanılan ipliğin % 44’ü naylon, % 16’sı akrilik ve %17’si polyesterdi. Günümüzde, kullanılan toplam iplik miktarında naylonun payı % 75.8, poliproplenin payı % 15, polyesterin payı % 8.7’dir. Kullanılan yün ipliğin toplamdaki oranı ise sadece % 0.5’tir.
     
     Boyut olarak 6’ x 9’ olarak tanımlanan geniş enli halıların m2 olarak Amerikan iç pazarındaki payı % 84.8’dir. Geniş enli Tafting halıların toplam satıştaki oranı ise % 83.1’dir.
     
     1987 yılı geniş enli halı satışlarına dayanarak, toplam üretimin inşaat sektörüne giden % 4.13’lük oran dışında kalan kısmının ev sektöründe tüketildiği tahmin edilmektedir. İnşaat sektörü içindeki dağılım ise şöyledir: yeni inşaatlar % 21, mevcut binalar % 65 ve diğer zemin kaplamalarının değişimi % 14.
     
     Toplam ev halısı sektörünün % 77’si kendi evi için halı alan tüketiciler tarafından satın alınırken, % 23’lük kısım otel gibi konaklama merkezlerinde kullanılır.
     
     Günümüzde Amerikan halı sektörünün ihracat hacmi 217 milyon dolar (42 milyon m2) olarak gerçekleşirken, bu rakam 1970 yılında 25 milyon dolar (7.4 milyon m2) olarak gerçekleşmiştir. 1980’den beri, dış pazardaki rekabette artış gözlemlenmektedir. Sonuç olarak, 1970 yılında, Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki halıların % 51’ini sağlarken günümüzde ise bu rakam % 41 olarak gerçekleşmektedir.
     
     A.B.D.’nin toplam zemin üretimi içinde halı üretiminin payının yıllık 1.3 milyar metre kare ile % 70’in üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Evler, ofisler, okullar ve diğer kurumlardaki mevcut halıların yenilenmesiyle oluşacak pazarın toplamdaki payı yıllık % 50’dir ve büyümeye devam etmektedir.
     
Kaynak: halionline.net
Google
GoogleReklam vermek için...