keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Yapı
COMPART kompozit yapı sistemleri
      COMPART Kompozit Yapı Sistemleri, ülkemiz koşullarında kolay bulunabilen ve inşaat uygulamalarında sık kullanılan uluslar arası standartlara sahip malzemeleri kullanır. Bu da inşaat uygulamaları sırasında ekonomi ve kolay bulunabilme rahatlığı sağlar.
     
COMPART kompozit yapı sistemleri
Taşıyıcı sistem: Sistemde kullanılan yapısal çelik elemanlar, yapıda kullanılan diğer mimari unsurlar gözetilerek kendi tasarladığımız özel kesitlerle üretildiği için diğer mimari unsurlara (Duvarlar, İzolasyonlar, merdivenler, vs.) kolay uyum sağlar ve çok bilinen malzemeler ile yapılan uygulamalarda, standart yapısal çelik profillerden kaynaklanan detay sorunlarını ortadan kaldırır.

Duvarlar: Aynı betonarme binalarda olduğu gibi, bilinen duvar malzemeleri; (tuğla, bims blok, gazbeton) gibi malzemelerle ısı yalıtım detaylarına uygun olarak teşkil edilebilir.

Isı izolasyonları: Çelik konstrüksiyon yapılarda, diğer yapılardan daha dikkatli uygulanmalıdır. İyi çözülmemiş detaylar ısı yalıtım maliyetini arttırmakta ve iyi sonuç alınamamaktadır. COMPART Kompozit Yapı Sistemleri ile betonarme bir binadakinden daha az yalıtım masrafı ile istenilen nitelikte ısı yalıtımı yapılabilmektedir.

Yangın yalıtımı: COMPART Kompozit Yapı Sistemleri’nde çelik kolon ve kirişler, duvarlar arasına ahatlıkla gizlenebildiği için, iç mekânların duvarlarında çirkin köşeler oluşturmamaktadır ve yangın yalıtımı daha kolay ve aha ucuz yapılabilmektedir.

Döşemeler
      Çelik konstrüksiyon yapıların bir diğer unsuru olan döşemelerde genellikle galvanizli trapez kompozit döşeme sacları kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde yeni üretilmeye başlanılan bu saclar yüksek fiyatla temin edilmekte ve inşaat maliyetlerini artırmaktadır. COMPART® Kompozit Yapı Sistemleri’nde kendi geliştirdiğimiz “Asmolen Bloklu Kompozit Döşeme Sistemi” kullanıldığı için, döşeme kalıbı yapmaya gerek kalmamaktadır.
     
     Asmolen bloklu döşeme sisteminde nervürler, kompozit kirişin donatısı görevini üstlenen özel bükümlü alt sacların üzerine kaynaklanmış zig zag ve helezonik etriyelerden oluşmakta ve nervür kirişlerinin üst kısmında boyuna donatı kullanılarak betonlanmamış haliyle bile kafes kiriş olarak çalıştırıldığından, yaş beton yükünü ve çalışma yüklerini uygun açıklıklarda altına ilave destek kullanılmadan karşılayabilmektedir.
     
     Kompozit nervürler arasına yerleştirilen hafif yapı elemanlarından oluşan asmolen bloklar yeteri taşıma kapasitesine sahip olup ayrıca kalıp yapmaya gerek yoktur. Nervür kirişleri arasındaki mesafe 60 cm.dir. Döşeme açıklıkları arttığı takdirde nervür kirişleri altına yeteri kadar destek kullanılabilir. Nervür yükseklikleri artırılarak istenilen açıklıklarda döşeme yapma imkânı vardır.
     
Bodrum kat: Çelik konstrüksiyon yapıların tasarım ve inşaasındaki ana sorunlardan birisi olan su basman seviyesi altındaki bodrum katlarda, bilindiği gibi sadece çelik malzemeler kullanılarak inşaat yapılamamaktadır. Toprak temaslı yapı bölümlerinde betonarme perdeler kullanılacağı için bodrum.

katlar genel olarak tamamen betonarme olarak tasarlanıp inşaa edilmektedir. Bu durumda su basman üstündeki çelik yapının kaidesi görevini üstlenen betonarme yapı elemanlarının kesitleri normalden büyük olmaktadır. Bu nedenle betonarme yapı maliyeti çok yükselmektedir. COMPART Kompozit Yapı Sistemleri’nde kompozit kolonlar kullanılarak bu soruna da radikal çözümler üretilebilmiştir. Kompozit kolonlar, betonarme perde ile uyum sağladığından, bodrum katlı çelik yapıların tasarımında temel üstünden itibaren çelik yapı elemanları kullanılabilmektedir.

Tesisatlar ve bina kullanımı: COMPART Kompozit Yapı Sistemleri ile yapılmış binaların kullanımı alışageldiğimiz betonarme yapılardan farklı değildir. Binalarda elektrik tesisatı, su tesisatı, pissu tesisatı, gaz tesisatı, bacalar, armatür ve vitrifiye montajları bilinen malzemeler ve bilinen yöntemlerle yapılabilmektedir.

Maliyet: COMPART Kompozit Yapı Sistemleri, sektörde rekabet avantajı sağlayabilmek ve geniş halk kitlelerine hitap edebilmek için her koşulda betonarme bina maliyetlerini geçmemeyi hedeflemektedir. Özel kesitlerle üretilen yapısal çelik elemanlar, standart yapısal çelik profillerden %20 daha hafiftir. Buda çelik yapı maliyetini ucuzlatır.

Üretim: Çelik yapı elemanları olan kolonlar, kirişler ve döşeme nervürleri, özel kesitlerin üretimine uygun olarak tasarlanmış ve projesine göre kalibre edilmiş tezgâhlarda, sertifikalı kaynakçılar tarafından gaz altı kaynak makineleri ile seri olarak kaynaklanarak üretilmektedir. Taşıyıcı sistem elemanlarının üretim toleransları ±1 mm’dir. Kaynaklama işlemi tamamlanan elemanların projeye uygunluk ve kaynak kalitesi kontrolleri yapılır. Uygunluğu onaylanan elemanlar boyanmak için yüzey hazırlama işlemine tabi tutulur. Yüzey hazırlığı tamamlanan yapısal çelik elemanlar malzeme ve kullanım amacına uygun endüstriyel boyalarla boyanırlar.

Montaj: Atölyede titizlikle üretilen taşıyıcı sistem elemanları, yine aynı hassasiyetle yerine monta edilirler. Montajlar vinç kullanılarak kalifiye elemanlarla yapılmaktadır. Montajda kullanılan birleşim elemanları uluslararası standart ve kalitelerde olan ürünlerdir.

Kaynak: yapi.com.tr
Google
GoogleReklam vermek için...