keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Yapı
Yapıda oluşan nem ve küfün insan sağlığına etkileri
      Yapı üretiminde, yanlış malzeme seçiminin yanısıra bilinçsiz, hatalı uygulamalar sonucu ortaya çıkan yapısal hatalar ve yapı fiziği sorunları, dolaylı da olsa insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Havadaki nem miktarı ve nem miktarı ile orantılı olarak üreyen küf mantarları, sağlığa zararlı etkenlerin başında gelmektedirler.
     
     Yapı malzemelerinde yoğuşma olayı olarak ifade edilen, buharın su haline dönüşmesi, malzeme yüzeyinde çiğlenmelere neden olmaktadır. Yapıda görülen nem etkileri, yapı malzemelerini olduğu gibi insanları da olumsuz yönde etkilemektedir. Hacim içindeki nem miktarının % 80 dolayında olması; o mekânda çeşitli mikroorganizmaların yaşamaları ve üremeleri için en uygun ortamdır. Bu organizmalar ancak, nem oranının % 50'nin altına indiği durumlarda veya güneş ışığı ile temasta ölmektedirler (Barış, Y.İ., 1993).
     
     Nem oranının yüksek olması, insan vücudunda terlemeyi önlemektedir. Kuru havada sıcaklık oranı yüksek olsa da rahatsızlık duyulmamaktadır. Ama nem oranı belli bir sınırı aştığında, kişi terleyemediği için sıcak birikiminden dolayı rahatsızlık verici bir ortam oluşmaktadır. Nem oranı yüksek, merkezi sistem ısıtmalı, duvardan duvara halı kaplı, yeterli vantilasyonun sağlanamadığı evlerde eklem romatizması, yorgunlukve astım hastalığı etkili olmaktadır (Türktaş, H.; Türktaş, i., 1998).
     
     iyi vantilasyon sistemine sahip olmayan binalarda yaşayan insanların, bu gibi hastalıklara yakalanma riski daha fazla olmaktadır.
     
     Atmosfer, mikroorganizmaların üremesine uygun bir ortam olmamasına karşın, içinde bu organizmalardan belirli oranlarda bulundurmaktadır. Mikroorganizmaların kaynağı genellikle toprak ve organik maddelerdir. Havadaki mikroorganizmaların durumu, kalkan tozun miktarına, çevredeki insan faaliyetlerine ve havanın nem durumuna bağlıdır.
     
     Mikroorganizmalar atmosferde, nadiren serbest halde, genelde hacmi ve kütlesi değişen taşıyıcılar üzerine tespit edilmiş bulunmaktadırlar. Bu taşıyıcıların başında gelen tozlar, doğada bulunan 10-200 um çapındaki taneciklerdir. Kaynakları bitkisel lifler, hayvansal doku artıkları, tüyler, polen tanecikleri, deri epiteli ve benzeri parçalardır. Havadaki tozlar üzerinde bulunan mikroorganizmalar, havada asılı durumda kalmayarak, kütle ve hacimlerine göre, belirli bir hızla katı bir yüzey düzeyine inmektedirler. Mikroorganizmalar, insan sağlığı için tehlikeli olan toksik, karsinoje-nik ve teratojenik etki oluşturan mikotoksinler üretebilmektedirler. Atmosferik mantar sporlarının bazılarının allerjen özellikler taşıdığı bilinmektedir. Bazı mikrofungusların ise kronik akciğer hastalıklarına neden oldukları açıklanmıştır (Sneller, M.R.; Pinnas, J.L., 1987).
     
     Alerji temel olarak organik kökenli maddelere karşı gelişmektedir. Bunlar en sıklıkla ev tozu böcekleri, bitki polenleri, kedi-köpek gibi tüylü ev hayvanları ve küf mantarlarıdır (Barış, Y.İ., 1993).
     
     Solunumla ilgili olan ya da olmayan birçok hastalığa neden olan küf sporlarının en yaygın olanları: "cladiosporium", "alternaria", "penicillium", "fusarium", "aspergillus", "helminthhosporium", "phomasacc.", "epicoccum linkexschlecht", "rhi-zopus", "mucormich. Ewfr." gibi küflerdir.
     
     Solunum hastalıklarının en yaygını astım (astma) hastalığıdır. Özellikle çocuklarda görülen bir hastalıktır. Yaklaşık on çocuktan birinde, çocukluğunun herhangi bir evresinde astım görülmektedir.
     
     Astım kirli hava solumaktan, duygusal sorunlara kadar çok çeşitli nedenlerden kaynaklanabil-mektedir.Amadiğernedenlerbiryana, astımın en yaygın nedeni evlerde bulunan toz akarları (çok küçük, gözle görülemeyen hayvancıklar), hayvan tüyü ve kılları, çiçek tozları, mantar sporları gibi maddelerin solunmasına tepki olarak, bedenin histamin salgılamasıdır. Yani bu tür maddelere karşı bir alerji tepkisidir. Astımın en önemli nedenlerinden biri olan küf mantarı sporları (cladiosporium, alternaria, penicillium vb.), hem mevsimsel, hem de yıl boyu semptomlara neden olmaktadır (Türktaş, H.; Türktaş, i., 1998).
     
Kaynak: yapitr.com

FiLiz ŞENKAL
Trakya Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Öğretim Görevlisi
Google
GoogleReklam vermek için...