keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Yapı > Yalıtım
Himerpa ile Yangında Hayat Kurtarmak Mümkün
      Himerpa, 2007 yılından bu yana Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Promat firması tarafından üretilen kalsiyum silikat esaslı levhalar ve pasif yangın yalıtım malzemeleriyle yangın yalıtımı konusunda sertifikalı çözümler sunuyor.
     
     Yangının etkileri ve yangın sırasında insan davranışları göz önünde bulundurulduğunda yangın yalıtımının; insan hayatını kurtarmak, mal güvenliğini sağlamak ve çevresel zararı asgariye indirmek gibi üç temel amacı bulunuyor.
     
     Konut, alışveriş merkezi, okul, otel, sanayi ve endüstri yapıları gibi özellikle insanların toplu olarak bulunduğu tüm yapılarda; olası yangın riski ve hasarın tanımlanması mühendislik biliminin sorumluluğunda bulunuyor. Ayrıca yine yönetmelikler doğrultusunda yangına karşı gerekli en etkin ve analitik önlemlerin alınması da mühendislerin görevleri arasında yer alıyor. Bu önlemler arasında; bina yapımında kullanılan malzemelerin yangına dayanıklı seçilmesi, yangın yayılımının sınırlanması için gerekli kompartmanlamanın yapılması ve insan tahliyesi için gerekli zaman dilimini sağlayan kaçış koridorlarının planlanması var.
     
2007 Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği’ne göre;
 • Yönetmeliğe uyulmaması sebebiyle kaynaklanan hasarlardan; yapı sahibi, işveren, tasarımda yetkili mimar ve mühendisler, yapı denetim kuruluşları, müteahhitler, imalatçılar ve danışmanlar kusurlarına göre sorumlu.
 • Sigorta şirketleri yangına karşı sigorta talebi aldığında yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek zorunda.
 • Taşıyıcı sistem elemanlarının yangın tahliyesi ya da söndürme süresince stabil kalması gerekli
 • Alanı 5000 m²’den fazla olan tek katlı hariç, tüm çelik yapılarda çeliğin yangından korunması gerekli. Yalıtım yangına dayanıklı püskürtme sıva, yangına dayanıklı boya, yangına dayanıklı malzemeler ile çevresel sargılama, kutuya alma şeklinde yapılabiliyor.
 • İki ya da daha çok bina tarafından kullanılan duvarlar, kazan dairesi, otopark, ana elektrik dağıtım odaları, jeneratör odaları, vb… yangın yükü tehlikesi olan kapalı alanların duvarları ve döşemeleri kompartman duvarı özelliğinde olmalı.
 • Bina yüksekliği 21,5 m’den fazla olan konut harici binalar ve bina yüksekliği 30,5 m’den fazla olan konut binalarında (atriumlu bölüm hariç) her kat yangın kompartmanı olarak düzenlenmeli.

  Yangın yalıtım levhaları
  Supalux
        Supalux, 9, 12, 15, 20, 25 mm kalınlıklarında, 1200 x 2400 mm ebatlarında kalsiyum silikat yangın yalıtım levhası... Özel lif ve kimyasal katkılarla 240 dakikaya kadar yangından koruma sağlayacak şekilde güçlendirildi. Supalux alev almıyor, nemden etkilenmiyor, hafif ve kolayca işlenebiliyor. Diğer yangın yalıtım levhaları arasında Vermiculux, Durasteel, Masterboard ve Promatect H/250 bulunuyor.
       
  Yardımcı malzemeler
  Yangın yastıkları
        330 x 200 x 45 mm ebatlarında üretilen Promat yangın yastıkları, yangın dayanımlı duvarlardaki servis geçişlerinde oluşan boşlukların 120 dakikaya kadar yalıtımında kullanılıyor. Bu yastıklar, içerdikleri kimyasal katkılar sayesinde ısıyla birlikte reaksiyona geçerek genleşiyor ve bulundukları hacmi tamamen kapatıyorlar. Böylece yangın esnasında ortaya çıkan alev, ısı ve dumanın geçişi engellenmiş oluyor.
       
        Yangın yalıtımının sonuçları ve yapılan uygulamaların doğruluğu, ısı, su ve ses yalıtım uygulamalarından farklı olarak hemen algılanmıyor ve test edilemiyor. Bu gerçek karşısında tüm dünyanın izlediği yol, bağımsız ve akredite laboratuarlarca verilen sertifikalı çözümlere güvenmek oluyor. Yangın yalıtımı, tek bir malzemenin yangına dayanımıyla değil, tüm sistemin yangın karşısında gösterdiği stabilite, bütünlük ve termal yalıtım kriterlerinin kompozisyonuyla ölçülüyor.
       
       Yangın yalıtımı konusunda dünyanın en yetkin firması Promat’ın tüm sertifikalı detay çözümlerinin yer aldığı “Pasif Yangın Yalıtım Kitabı”nı Himerpa’dan ücretsiz olarak talep edebilirsiniz. Ayrıca ihtiyacınız veya projenize özgü farklı çözümler için de Himerpa teknik kadrosuna danışabilirsiniz.
       
  Kaynak: www.yapi.com.tr
 • Google
  Google  Reklam vermek için...