keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Yapı > Yalıtım
Geleceğin evleri
Geleceğin evleri kullandığı enerjiyi Güneş ve topraktan alacak. İleri teknoloji yalıtımla yüzde 94 oranında tasarruf sağlayacak evlerde fosil yakıt kullanılmayacak.
      Bu akıllı binaların Türkiye’de yaygınlaşması için ilk adım EİE tarafından atıldı. İZODER’in destek verdiği ‘Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi’ 16 Mart 2006’da açıldı.
     
     Türkiye’de inşaat sektörü son yıllarda atağa geçti. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfus artışıyla birlikte konut ihtiyacı artıyor. Artan nüfus beraberinde başka ihtiyaç ve tüketimleri de getiriyor. Enerji ihtiyacı, küresel çapta sinyal vermeye başlayan bir gündem maddesi. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Enerji İşleri Etüt İdaresi (EİE) Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ülkemizde binalar, nihai enerji tüketiminde %31, elektrik tüketiminde ise %48’lik bir paya sahip. Binalarda tüketilen enerjinin yaklaşık %15’ini elektrik enerjisi oluşturuyor. Buradan da anlaşılacağı gibi tüketilen enerjinin %85’i ısınma için harcanıyor. Ülke olarak kullandığımız enerjinin %72’sini ithal ettiğimiz ve ısıtma için bu şekilde enerji harcamaya devam ettiğimiz düşünülürse, nüfus artışımıza ve teknolojik gelişmelere paralel olarak daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacağımız ve daha fazla enerji ithal edeceğimiz açık. Bu nedenle ülke ekonomisi açısından binalarda harcanan enerji miktarını azaltmak gerekiyor.
     
     Gelişen dünyaya ayak uydurmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere EİE, Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği İZODER’in de katkılarıyla bir proje başlattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler tarafından 16 Mart 2006 tarihinde açılışı yapılan ‘Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi Projesi’, ülkemizin enerji yükünde önemli bir paya sahip olan binalarda yaşam kalitesini düşürmeden, kullanılan enerjiyi azaltmayı ve gerekli olan enerjiyi de yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı amaçlıyor. Enerji yeterliliği ve teknolojisiyle örnek oluşturacak tesis, aydınlatma, ısıtma ve soğutma için gerekli olan enerjinin bir kısmını Güneş ve yeraltı ısısı gibi yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor. Enerji tasarruf tekniklerinin uygulandığı bina, bu teknolojilerin evlerde kullanımının yaygınlaştırılması ve bunun için yapılması gereken düzenlemeler konusunda ilk adımın atılması anlamına geliyor.
     
Örnek binada neler yapıldı:
      İki kattan oluşan Enerji Verimliliği Eğitim Binası’nın toplam alanı 275 m2 Bina, çevresindeki yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak enerjiyi etkin ve verimli kullanabiliyor. Binada üst düzeyde ısı yalıtım teknikleri, güneş enerjisi, jeotermal (toprak kaynaklı ısı pompası) enerji sistemleri, fiber optik aydınlatma sistemi, gün ışığı kontrol sistemi, ısıtma/soğutma amaçlı kompozit duvar gibi yeni teknolojilere yer verildi. Binanın ısıtma ve soğutma ihtiyacının tamamı ile elektrik enerjisi ihtiyacının bir kısmı bu sistemlerle sağlanarak fosil yakıt tüketilmiyor.
     
     Binanın güneyinde yapılan 84 m2’lik trombe duvarı ve serada ısınacak olan hava, havalandırma kanallarıyla odalara dağıtılıyor. Enerji kaybının önlenmesinde en etkili eleman olarak uygulanan yalıtım için duvar, tavan ve döşemede ısı yalıtım malzemeleri kullanıldı. Yalıtım uygulamaları ile örnek binanın yıllık ısı ihtiyacı 97 bin 500 kw’tan 25 bin kw’a kadar indirildi.
     
     Isınma için 5 kw giriş gücüne karşılık 18 kw çıkış gücünde toprak kaynaklı ısı pompası kullanıldı. Yazın soğutma, kışın ise ısıtma ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılan ısı pompası için gerekli olan elektrik enerjisinin tamamına yakını, direkt olarak güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren ‘fotovoltaik’ güneş pillerinden sağlanacak.
     
     Binanın sıcak su ihtiyacı için ise vakum borulu güneş toplayıcıları kullanıldı. Örnek binada, Avrupa Birliği ülkelerinde de uygulanan, evlerde güneşten üretilen elektriğin enterkonnekte şebekeye verilmesi ve kullanılan elektriğin şebekeden alınması yöntemi uygulanıyor.
     
Eğitim amaçlı kullanılacak
      EİE gelecekte yaygınlaştırılması amaçlanan binada geleceğin enerji profesyonellerini yetiştirecek. Örnek binanın kullanım amaçlarından başlıcaları “Binalarda Sertifikalı Enerji Yöneticileri” yetiştirilmesi ve “Halkın Bilinçlendirilmesi” olarak belirlendi.
     
     ‘Binalarda Enerji Yöneticileri Eğitimi’nin birincisi, Nisan 2006’da başlıyor. Eğitime katılan kursiyerler eğitim salonlarında derslerin teorik ve uygulamalı bölümlerini, binalarda enerjinin verimli kullanılabilmesi için alınacak tedbirleri ve yeni teknolojileri kapsayacak eğitimleri alacak, yapılan uygulamaların sonuçlarını değerlendirecek. Ayrıca binada elektrikli cihazlar, yalıtım malzemeleri, verimli/verimsiz durumlar için tasarlanmış maket ve sunum setleri üzerinde uygulamalar yapılabilecek.
     
Uygulamalı eğitim için minyatür bina
      Uygulamalı eğitim salonunda İZODER tarafından kurulan biri yalıtımlı, diğeri yalıtımsız iki adet bina maketi bulunuyor. Eğitimlerde her iki binanın aynı şartlarda soğutulması/ısıtılması sağlanacak ve binaların enerji ihtiyaçları, maketlerinin içinde ve dışında bulunan sıcaklık ölçme cihazları ve portatif ölçme cihazları vasıtasıyla ölçümler yapılarak belirlenebilecek. Ölçümler sonucunda her iki binanın performansı eğitime katılanlarla birlikte değerlendirilebilecek.
     
Kaynak: haber7.com

Google
GoogleReklam vermek için...