keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Tasarım
Hediyelik eşya tasarımı yarışması
4. Kültürel Hediyelik Eşya Tasarımı Yarışması Son Başvuru Tarihi: 14 Nisan 2006 Zengin çeşitliliği ve güzel örnekleriyle el sanatlarımız, milli kültürümüzün renkli ve en önemli bölümünü oluşturmaktadır.
      Binlerce yıl geriden taşınıp günümüze aktarılan el sanatı ürünleri, milletimizin tarihi macerasını bugüne yansıtmaktadır. Bu ürünlerde toplumumuzun estetik beğenisi, dünyayı algılama biçimi, hüneri ve sabrı yer almaktadır.
     
     Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü yeni bir anlayış ve duruşla geleneksel el sanatı ürünlerimizin korunması ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalarına ivme kazandırmış, yeni ve uygulanabilir projeleri gerçekleştirme çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu çalışmalardan biri de; düzenli aralıklarla yapılan "Kültürel Hediyelik Eşya Tasarımı Yarışması"dır.
     
     Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nce 2001, 2002 ve 2003 yıllarında gerçekleştirilen "Kültürel Hediyelik Eşya Tasarımı Yarışması"nın dördüncüsünün bu yıl içerisinde yapılması planlanmaktadır.
     
     Yarışma Türkiye'nin zengin kültür birikiminin tanıtımına katkıda bulunabilecek, ülke çapında herkesin katılımına açıktır. Bu alanda çalışan tasarımcı ve katılımcıları ödüllendirerek özendirmek ve desteklenmeleri amaçlanmaktadır.
     
     Yarışmaya katılan tasarımların hediyelik eşya üretimini geliştireceği, çeşitlendireceği ve ilgili sektöre örnek oluşturacağı düşünülmektedir. Yarışma, el sanatlarının toprak, taş, maden, cam, hayvansal, bitkisel, tekstil ve takı ürünleri grubu adı altında sekiz dalda düzenlenecektir. Yarışmacılar bu dallardan kendi alanlarına uygun olanları seçerek başvuru formlarında belirteceklerdir.
     
     Bu yarışmada; Değerlendirme Kurulu'nca seçilecek tasarımlara, her dal için bir birincilik, bir ikincilik, bir üçüncülük ve iki mansiyon ödülü verilecektir.
     
     Birinciye 20.000 YTL, ikinciye 15.000 YTL, üçüncüye 10.000 YTL, mansiyonlara 5.000 YTL ödül verilecektir.
     
Amaç
      Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nce 2001, 2002 ve 2003 yıllarında gerçekleştirilen “Kültürel Hediyelik Eşya Tasarımı Yarışması”nın dördüncüsünün yapılması planlanmaktadır.Yarışma, Türkiye’nin zengin kültür birikiminin tanıtımına katkıda bulunabilecek, ülke çapında herkesin katılımına açıktır. Bu alanda çalışan tasarımcı ve katılımcıların ödüllendirilerek özendirilmeleri ve desteklenmeleri amaçlanmaktadır.Yarışmaya katılan tasarımların hediyelik eşya üretimini geliştireceği, çeşitlendireceği ve ilgili sektöre örnek oluşturacağı düşünülmektedir.
     
Kapsam
      Yarışma, el sanatlarının aşağıda gösterilen dallarında düzenlenecektir.Yarışmacılar bu dallardan kendi alanlarına uygun olanları seçerek başvuru formlarında belirteceklerdir. Toprak Ürünleri Grubu (seramik, çini vb.) Ta? Ürünleri Grubu Maden Ürünleri Grubu (bakır, pirinç, gümüş vb.) Cam Ürünleri Grubu Hayvansal Ürünler Grubu (deri, boynuz, kemik, bağa, mercan vb.) Bitkisel Ürünler Grubu (ağaç, bitki lifleri vb.) Tekstil Ürünleri Grubu (dokuma, nakışlama, desenleme, oya vb.) Takı (altın hariç)
     
Şartlar
      Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tasarımcı/katılımcılara açıktır. Bu yarışmaya, daha önce herhangi bir şekilde üretimi yapılmamış tasarımlar iştirak edebilir.Tasarımcı ve katılımcılar; isterlerse birden çok dalda, ancak bir dalda en çok üç tasarım ile yarışmaya katılabilirler. Ödül alan tasarımların telif hakkı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aittir. Tasarımlar 16 Ocak – 14 Nisan 2006 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yolu ile teslim edilecektir.
     Ancak postada olabilecek kayıp ve zararlardan Müdürlüğümüz sorumlu tutulamaz.Bilgi edinme ve ürün teslim adresi:
     
     DÖSİM (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü)Fevzi Paşa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:4Ulus 06050, Ankara Tel (312) 309 49 53 /139 – 310 80 59 İnternet adresi: www.kulturturizm.gov.tr
     
     Tasarımcı/katılımcılar, her tasarımları için ayrı ayrı olmak kaydıyla:
     Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (Ankara)
     DÖSİM El Sanatları Satış Mağazaları (illerde)
     İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri (tüm illerde)‘nden edinebilecekleri başvuru formlarına hangi dalda katılacaklarını ve diğerbilgileri doldurur, fotoğraflarını ekleyerek bir zarfa koyar; bilgi formu ile birlikte teslim ederler.
     
     Zarfın üzerine, başvuru işlemleri sırasında DÖSİM görevlilerinin vereceği kayıt numarası konur. Aynı kayıt numarası, bilgi formu ve ilgili olduğu tasarım üzerine de DÖSİM görevlilerince konur.Zarfın, tasarımcı/katılımcı tarafından yapıştırılarak kapatılmış olması gerekir.Zarfların, bilgi formlarının ve tasarımların üzerinde, anılan numara dışında ürün sahibinin kimliğini gösterecek bir yazı, imza ya da işaret yer almayacaktır.Teslim edilecek tasarımların, ambalajlı ve bilgi etiketli olması gereklidir.Zarflarında hatalı ve eksik belge olanlar yarışma dışı bırakılır. Değerlendirme tamamlandıktan sonra Değerlendirme Kurulu tarafından başvuru zarfları açılır.
     
 • Tasarımların değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır.
 • Yarışma şartlarına uygunluk
 • Geleneksel kültürü yansıtıcılık
 • Tasarım Malzemenin uygunluğu ve doğru kullanımı
 • Ustalık
 • Ürüne ilişkin bilgilendirme
 • Uygun ambalaj

  Ödüllendirme
        Bu yarışmada; Değerlendirme Kurulu’nca seçilecek tasarımlara, her dal için bir birincilik, bir ikincilik, bir üçüncülük ve iki mansiyon ödülü verilecektir.Birinciye 20.000 YTL, ikinciye 15.000 YTL, üçüncüye 10.000 YTL, mansiyonlara 5.000 YTL ödül verilecektir.Ödüller paylaştırılmayacaktır.Değerlendirme Kurulu, ödüle değer tasarım bulamadığı durumda ödül vermeyebilir.DÖSİM Müdürlüğü yarışmaya katılan tüm tasarımcı/katılımcılara birer “Katılım Belgesi” verecektir.
       
  Diğer Şartlar
 • Yarışma sonuçları 27 Nisan 2006 günü kamuoyuna açıklanır.
 • Yarışmada ödül alan tasarımlar iade edilmez; diğer tasarımlar üreticisine iade edilir.
 • Ödül kazanamayan tasarımlar, sergi bitimini izleyen 30 gün içerisinde sahiplerine gönderilir.Yarışma, her dal için en az 10 tasarımın katılımını öngörmektedir. Bu sayının sağlanamadığı durumda o dalda yarışma iptal edilir.
 • Katılımcılar bu “Şartname”nin hükümlerini kabul etmiş sayılırlar


  Kaynak: kultur.gov.tr
 • Google
  Google  Reklam vermek için...