keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Tasarım
Tasarımcılar için...
      İnsan, tarihin en geç dönemlerinden itibaren barınma ihtiyacından günlük işlerini yapabilmeye kadar bir çok eylem içerisinde içgüdüsel olarak doğayı kendi ihtiyaçlarına göre yorumlamıştır.
     Tasarım kavramı bütün bu yaratıcı süreci tanımlar. Tasarım, doğa ve insan arasında bir köprü ve bir bileşimdir. Yaşamı yönlendiren, organize eden ve akışını sağlayan bir sistemdir.
     
     Toplumun sahip olduğu işgücü kaynakları hammadde , yaşam standartları ve çevre gibi etkenlere bağlı olarak büyük bir kitlenin de ifade aracıdır. Bu ifade bazen insanın zamana karşı tavrı ya da tepkisi olarak bir çıkış noktası olmuştur.
     
      Tasarım, düşünceleri ve buna bağlı eylemleri sürükleyen ve niteliksel bağlamda yaşam kalitesine büyük katkıları olan bir bütündür. Sanayi ve getirdiği teknoloji ile tasarım artık yaşamdan soyutlanamayan olağan bir kavrama dönüşmüştür. Günümüzün hızlı tüketim sürecinde, fikirler ve yaşam şekilleri de hızla tüketilmekte, yeni trendlerin ve vizyonların etkisinde kalmak her zaman olası gözükmektedir. Tasarım bu yapı içerisinde misyonunu yerine getirirken bir sonraki oluşumu için de temellerini oluşturmaya başlamıştır bile.
     
     Tasarım genelleşmiş bir yaratım sürecini de tanımlar. Yapısal anlamda farklı disiplinlerden bir tümevarımın sözkonusu olduğu ve sürekli oluşum içerisinde bir bütünlük taşır. İnsan boyutları ve işlevleri sınırlıdır. Özellikle oturma, yeme, yatma ve çalışma gibi öncelikli hareketlere yönelik sistemler bu sınırlı yapı üzerine kurgulanmıştır. Tasarım bu şekliyle insanın algı sınırları içerisindeki uzayı da oluşturma çabası yanında insanın bütünü ya da büyük bir bölümü ile belli bir düzene ya da kalıba uymasını da entegre edebilir.
     
      Bunu yaparken yeni yaklaşım ve kullanım şekillerini de empoze edebilir. İşte bu aşamada tasarımcı insan hayatını özümsemiş, çok yönlü olarak ele almış ve sonuç olarak dünyayı kullanıcı için yaşanır bir hale getirme rolünü üstlenmiştir.
     Yeni bir kültür yaratmanın bilincini taşırken bunu sürdürme ve geliştirme sorumluluğunu da bünyesinde taşır. O, toplumun gelecek zamanlarındaki bir aynası olmak yanında bugünün de değerlerini yansıtma misyonunu üstlenmiştir. Sorumlulukları ağırdır ve bazı toplumlarda ki kültür yapısının kapalı sistemlerine karşı da büyük mücadele vermeleri gerekmektedir.
     Bu bağlamda tasarımın, bir kültür altyapısı olma özelliğini kullanarak yeni fikirlerin ve bakış açılarının oluşumunda katkısı olan değerlerin de tartışıldığı ve sunulduğu bir platformun temellerini atmak istiyoruz.
     
     Bu platform, tasarım kültürünü, mesleki ya da kişisel olarak özellikle genç nesil tasarımcıların çabaları ve düşünceleri ile zenginleşecek interaktif bir dünya olarak geliştirmek yönünde, belli konu veya temalarda odaklanan bir konu bütünlüğünde sunma amacındadır. Editörlüğünü genç tasarımcıların üstleneceği bu platform, tasarım dünyasına açılan bir kapı olma özelliğiyle her ay farklı konularda tasarım kavramını ele alacaktır.
     
     Farklı disiplinlerden gelmiş, tasarım sektöründe yeralan bireylerin düşünce ve yorumlarının da bu ortamı daha da zenginleştireceği düşüncesindeyiz
     
Kaynak: modoko.com.tr

Google
GoogleReklam vermek için...