keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Mobilya
Türk Mobilyası tercih edilen bir tarz haline geldi
05.09.2005
      Mobilya Sektörünün tarihsel süreç içerisinde radikal değişim yaşadığı dönem 1980’ler sonrasına rastladığını belirten Mobilya Sanayiciler Derneği Başkanı Ali Özkan, “ Son 20-25 yıllık döneme baktığımız zaman öncelikle ciddi bir endüstriyelleşme, markalaşma ve dışa açılma başarısını görmek mümkündür. Yaklaşık 70.000 üreticisi ve sürekli yükselen grafiği ile Türk Mobilya Sektörü yıldız sektör olarak adlandırılabilir. Yarattığı ciddi katma değerin yanında geniş ve çeşitlilik arz eden iş gücü ihtiyacı nedeniyle istihdam kapasitesi üst seviyelerde yer alan bir yapıya sahibiz”.
     Bugün sektörün 110 farklı ülkeye kendi markalarını, kalitelerini kabul ettirdiğini ve Türk Mobilyası tercih edilen bir tarz haline geldiğine belirten Özkan, “2000 yılındaki krizde bütün sektörlerde büyük sıkıntılara yol açan bir tüketim daralması yaşanmış, sektörümüz bu zor dönemi dış satışlarda yaptığı istikrarlı büyüme sayesinde en az sıkıntı ile atlatmayı başarmıştır” dedi. Ali Özkan şöyle devam etti: “Mobilya Sektörünü Dünya bazında ele alacak olursak 200 milyar dolarlık bir paya sahip. Türk Mobilya Sektörünün bu pastadaki payı sadece %1 dir. Ancak 5 yıl gibi istikrarlı bir artış sonucu şuanki olduğu yere gelen sektörümüz dünya standartlarına uygun, üstün kalitede, farklı, özgün tasarımları ile ilerleyen dönemlerde bu pastadan daha büyük bir paya sahip olacağı inancındayım. Türk Mobilya Sanayisinin gerçekleştirdiği ihracatın % 70’ini derneğimiz üye firmaları tarafından karşılanmakta ve bu rakamın yarıya yakını AB ülkelerine yapılmaktadır. Almanya % 16’lık pay ile ilk sırada yer almakta, onu Yunanistan, Hollanda, İsrail gibi ülkeler takip etmektedir. Dünyanın 100’den fazla değişik ülkesine Türk Mobilyaları gitmekte ve talep görmektedir. Bu değerler altında bizi mutlu eden diğer konular ise, gelişmiş ülkelerde tasarım, kalite, rekabetçi fiyatlar, satış öncesi ve sonrası sağlanan müşteri memnuniyeti ile kendi markalarımızla sağladığımız başarıdır. Bu nedenle 2005 yılında belirlenen 1 Milyar Dolarlık ihracat hedefini realize etmekte zorlanmayacağımızı düşünüyorum” “Sektör olarak sıkıntımız kamusal alanda Mobilya Sektörünün artık bağımsız bir sektör olarak algılanması ve statüsünün oluşturulması hususudur. Sektörümüz hala Ağaç İşleri ana başlığı altında anılmakta, gereken ve beklenen hassasiyeti görememektedir. Halbuki Türkiye’nin 2. büyük sektörü olmaya aday Mobilya Sektörü Sanayicileri her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek kapasite ve potansiyeldedir. Yabancı markaların gelişi ile ilgili olarak hiçbir çekince taşımamaktayız. Türk Mobilya Sektörü yaşadığı gelişme süreci içerisinde teknolojik alt yapısına yaptığı yatırımlarla bugün dünya standartlarını yakalamış durumdadır.
     Dünya markalarıyla dış pazarda rekabet edebilen Türk Mobilya Sanayicisinin iç pazarda da bu markalarla karşı karşıya gelmenin hiçbir tehdit yaratmadığını aksine, rekabeti ve pazarı büyüterek, sektörümüzün gelişimine hız vereceğini düşünüyorum. Biz Mobilya Sanayicileri Derneği olarak Türk Mobilya marka ve ürünlerinin olgunlaşmasını sağlayarak dünya pazarlarındaki açılımını genişletmek temel misyonu ile bir araya gelerek, ülkemizde ilk defa gerçekleştirdiğimiz ve 150 yıl sonra yapılan ilk Mobilya Fuarı olarak adlandırılan İMOB 2005 ve MSGSÜ işbirliği ile organize ettiğimiz Tasarım Yarışmasında sektöre gönül veren yeni tasarımcılar ve bu sektörü kucaklayan sanayicilerimizle bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yılda bir araya gelerek, fayda sağlayacağına inandığımız bu etkinliklerimize devam etme arzusu içerisindeyiz.”
     
Kaynak: pazarlamadunyasi.com.tr
Google
GoogleReklam vermek için...