keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Konut
Depreme dayanıklı "Kapsül Evler"
      Depreme dayanıklı 25 ile 75 m2 civarında inşa edilen "Kapsül Evler"e ayda 75TL'ye sahip olabilirsiniz. Mimar Kentbilimci Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, İstanbul'u daha genç, güzel ve güvenli hale getireceğine inanıyor ve İstanbul'lu vatandaşlara evlerinizin yenilenme zamanının geldiğini hatırlatıyor.
     
"Deprem ve gecekonduya karşı süper ucuz, hızlı, güvenli, nitelikli konut"
      Mimar Kentbilimci Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, "İstanbul genelinde konutlar ağırlıklı olarak 1965 yılında kat mülkiyeti yasası ile tanımlanarak bahçeli evlerin yerine ‘kat karşılığı’ yapılan betonarme, çok daireli, çok sahipli apartman yapıları ile adedi 1.000.000 civarında tahmin edilen, bir kısmı betonarme birkaç katlı gecekondulardan oluşmaktadır. İlkel ve depreme korumasız bir doku oluşturan gecekonduların tümüyle temizlenmesı gerekmektedir. Toplam apartman daire adedi ise 2.000.000 civarındadır. Bunlarında yaklaşık yarısı teknik ömrünü tamamladığından ve depremde güvenli olmadığından hızla yenilenmesı gereklidir. Özetle, İstanbul'un eskı ve/veya illegal konut stoğunu yenilemek için kısa sürede 2.000.000 ünite konut ünitesi üretmemiz gerekmektedir." dedi.
     
"Depreme hazırlanıyoruz, kentlerimizi yeniliyoruz"
      Alp, "TOKİ'nin tünel kalıp sistemiyle inşa ettirdiği bir çok açıdan tartışılan toplu konutlardan kat kat daha hızlı, ucuz ve kaliteli bir konut yenileme stratejisi için çalıştım, ‘kapsül evler’ projesini hazırladım, ‘Endüstrileşmiş Yapı Üretımi’ ne geçtim. Fabrikalarda sabit mobilyasıyla bant tekniğiyle zincirleme monoblok üretilen 25 m2 lik kapsül üniteler bir salkım gibi orta sirkülasyon şaftına vinç yardımıyla takılmaktadır. ‘Deprem izolatörleri’ kullanılmaktadır.
     
     25 m2 lık bir kapsül wc-duş ve mutfakcığı bulunan bir stüdyo konut ünitesi oluşturmaktadır. 2 kapsül yan yana kullanıldığında 2 oda 1 salon 50 m2 daire olmaktadır. Kapsüller 3'lü kullanıldığında 3 oda 1 salon 75 m2 lık daireler elde edilebilmektedir. Blok yüksekliklerı 12 kat ve üstü düşünülmektedir. Tek sirkülasyon şaftlı blokların her katında 1 adet 25 m2'lık stüdyo, 2 adet 50 m2'lık daire ve 1 adet 75 m2'lık daire bulunmaktadır. Bu dağılım bir lego gibi kattan kata değişebilmektedir. Kapsüllerin oda duvarları istenildiği şekilde düzenlenebilmektedir. Temizlenecek eski yapı ve gecekondulara kıyasla aynı alanda daha fazla ünite elde edilebildiğinden hak sahiplerıne bedelsiz kapsül ev verilmesı mümkün olabilecektir. İstanbul ve diğer büyükşehirlerimizin geri kalmışlık simgesi gecekondu süratle temizlenecek, kentlerimiz depreme hazırlanacak, lokomotif inşaat sektörü ivme kazanacak, işsizlik azalacaktır. İstanbul da gecekondu ve evsiz insan kalmamalıdır. Bir Türkıye projesidir." şeklinde devam etti.
     
Kapsül Evler'in fiyatları
1 kapsül 25 m2 stüdyo: 10.000.-TL 20 sene ayda 50.-TL
2 kapsül 50 m2 daire: 20.000.-TL 25 sene ayda 75.-TL
3 kapsül 75 m2 daire: 30.000.-TL 30 sene ayda 100.-TL

"Depreme dayanıksız betonarme apartmanların maliklere yük olmadan yenilenmesi için ilave 1-2 kat ilave imar hakkı verelim"

Vefik Alp, "İstanbul'umuzun ve diğer kentlerimizin deprem riskini biliyoruz, tedirginiz. Canımız malımız risk, ülke tehdit altında. Yerel ve merkezi yönetım laf, proje, rapor, tatbikat, inceleme gibi esasen çok önceden yapılması gereken hususlar dışında eskı apartmanların oluşturduğu korumasız yapı stoğuna yönelık direkt çözüm getiremiyor." diyerek İstanbul'a çözüm yolu bulunması gerektiğini düşünüyor.

"Proje 3G, 'İstanbul: genç, güzel, güvenli' otofinans bir stratejidir"
      Alp, "İstanbul da apartman daire adedi 2.000.000 civarındadır. Bunların en az yarısı tehdit altındadır. Çok malikli apartmanlarda güçlendirme teknik, ekonomik, hukuki ve pratik açılardan tercıh edilemektedir. Ancak maliklerin müteahhitlere para vererek apartmanlarını yenileme olanakları olmadığı gibi, mevcut yapıları imar hakkını doldurmuş olduğundan yeni yapılacak binada yapımcıya yapım masrafları ve müteahhitlik karını karşılaması için dükkan veya daire de verememektedir.
     
     Yapılar yeniden inşa edilememekte, betonarme tabutlar gibi beklemektedir. Müteahhitler eliyle binalarını yıkıp zemin etüdleriyle beraber yeni deprem yönetmeliğine göre inşa etmek, altına garaj ve sığınak koymak, ısı yönetmeliğine uymak, çevreci bina (az enerji, az karbon salınımı) şartlarını yerine getirmek kaydiyle eski deprem yönetmeliğine göre yapılmış betonarme apartmanlara bölgesine göre 1-2 kat ilave imar hakkı verelim. İlave imar hakkının getirdiği imkan ile kentlerimiz parsel parsel kendi kendini yenileyecek, eski binalar yıkılıp müteahhitler tarafından yenileri yapılacaktır.
     Yollar araçlardan temizlenecek, itfaiye ambulans sıkışıp kalmayacaktır. yeni binalar ile çevremize çekin düzen gelecek, enerji ve kaynak tasarrufu sağlanacaktır. Milli servete katkısı bulunan bir projedir. Proje 3G'nin toplu uygulamalar için hazırladığım’ resimde görülen 'Geleneksel Apartmanlar' özel merdiven tasarımıyla düz veya meyilli her türlü araziye proje değişikliği olmadan inşa edilebilecektir. İstanbul'u, İzmir'i yenilerken yokolan yapı kültürümüzü canlandırmak istiyorum."
     
     
Google
GoogleReklam vermek için...