keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Konut
Konut elektriği pahalanacak...
      Avrupa ülkelerinde konutlara verilen elektriğin sanayiye verilen elektrikten iki kat pahalı olduğunu kaydeden devlet planlama teşkilatı müsteşarı Ahmet Tıktık, Türkiye'de de bu yönde bir politika değişimine gidilmesi ve sanayinin lehine bir tutum izlenmesi gerektiğini söyledi.
     
     İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) tarafından Crown Plaza'da düzenlenen 9. 5 yıllık Kalkınma Planı ve hedefleri ile ilgili yemekli toplantıda konuşan Müsteşar Tıktık, 2006 yılında enerji ithalatına 28 milyar dolar ödendiğini, bu rakamın neredeyse 31 milyar dolar olan dış ticaret açığını yakaladığını hatırlattı.
     
     Tıktık, Türkiye'de sanayi ve konut elektrik tüketimi arasındaki makasın AB'dekinden farklı olduğunu söyledi. Türkiye'de konut ve sanayi elektrik fiyatlarının birbirine yakın durumdayken, AB'de konutun iki kat pahalı olduğunu dile getiren Tıktık, buna yönelik bir politika değişimine gidileceğini ve sanayinin lehine bir tutum izlenmesi gerektiğini savundu.
     
     Bu bağlamda mecliste enerji tasarrufuna yönelik bir yasanın mevcut olduğunu dile getiren Tıktık, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarını kolaylaştırılacağını, nükleer enerji konusunda da yatırıma gidilmesinin 2015 yılından sonra yaşanacak enerji ihtiyacı nedeniyle olmazsa olmaz bir gereklilik arzettiğini söyledi.
     
     9. Kalkınma Planı'nın ana hatlarını anlatan Tıktık, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde rekabet gücünün artırılması, istihdamın artırılması, beşeri gelişim ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, makro ekonomik alanda sosyal tedbirlerle bu kazanımların güçlendirilmesi, kalkınma ajanslarının ana ekseninde oturtulan bölgesel gelişmenin sağlanması ve kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğini nasıl sağlanacağı konularında yoğunlaşılacağını kaydetti.
     
     Bu beş alanın 28 alt alanının tesbit edildiğini dile getiren Tıktık, kamunun borç stokunun milli gelir içindeki payının yüzde 89.4'ten yüzde 46'ya düşürüldüğünü, 2001 yılında hazine borçlanma vadesinin beş aylıkken 2006'da 25 ay vadeye çıkarıldığını hatırlattı. Kalkınma ajansları için Anayasa Mahkemesi'nin kararı bekleniyor.
     
     Bu önemli gelişmeler ışığında merkeziyetçi yapıdan yerel yönetimlere kaydırılacağını ifade eden Tıktık, bu konuda bölgesel kalkınma ajanslarına yönelik Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını gördükten sonra bu ajanslara yeni bir ivme kazandıracaklarını söyledi.
     
     Küresel rekabet ortamında kalkınma ve büyümenin merkezden oluşturulan planlarla yürütülmesinin mümkün olmadığını belirten Tıktık, yerinden yönetime geçişin öneminin arttığını, kalkınma ajanslarının bu konuda önemli bir rol oynayacağını ifade etti.
     
     Türkiye'de her ilde sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarının kalkınma için planlar yaptığını ancak ayakların eksik kalması nedeniyle istenen seviyeye ulaşılamadığını ifade eden Tıktık, bu eksik ayakların tamamlanarak bölgesel projelerle kalkınmanın hedeflendiğini kaydetti.
     
     Kalkınma ajanslarıyla bölgelerin, proje hazırlama ve teklif etme kapasitesinin artacağına dikkati çeken Tıktık, ''Kalkınma ajanslarına çok önem veriyoruz. İzmir ve Çukurova bölgesinde pilot olarak iki kalkınma ajansı kuruldu. Konu şu anda Anayasa Mahkemesi'nde. Rapor hazırlayıp gerekçeli kararı açıklayacaklar.
     
     Anayasa Mahkemesi'nin bu konudaki gerekçeli kararını gördükten sonra kalkınma ajanslarına yeni bir ivme kazandıracağız'' diye konuştu. Tıktık, imalat sanayiinin de katma değeri yüksek ürünlere geçişinin hızlanması gerektiğini belirterek, girdilerin azaltılması konusunda, işgücü üzerindeki maliyetlerin düşürülmesiyle ilgili planların bulunduğunu kaydetti. Tıktık, sanayi - üniversite işbirliğini artırmak için akademik yükselişte yayın kriterlerinin yanında sanayiye yönelik patent, şirket kurma v.b. çalışmaların yer alacağı yönetişim sisteminin kurulacağını da sözlerine ekledi.
     
     İGİD Başkanı Mustafa Özkara ise gelişmiş ekonomilerde başarılı örneklerini gördükleri kalkınma ajanslarının hukuki süreci tamamlayıp bir an önce kuruluş amacına uygun olarak faaliyetlerine başlamasının özellikle İzmir iş dünyasının öncelikli beklentileri arasında olduğunu söyledi.
     
     Özkara, ihracatın önemine dikkat çekerek, önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek olan Pasifik Dış Ticaret Köprüsü ve 2. Afrika Dış Ticaret Köprüsü programlarını düzenleyeceklerini ifade etti.
Google
GoogleReklam vermek için...