keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Konut
Mortgage Mart'a yetişecek
      Kira öder gibi konut sahibi olma şeklinde tanımlanan İpoteğe Dayalı Konut Finansmanı Sistemi Mortgage'da nihayet sona gelindi.
     
     Hükümet, geçen yıl mayıs ayından bu yana TBMM gündemine alınmayı bekleyen kanunu raftan indiriyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gece yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında masaya yatırılan taslağa son şeklinin verilerek bu ay içinde Meclis'ten geçirilmesi kararı alındı.
     
     Geçen yıl yasalaşması beklenen tasarı, piyasalarda yaşanan dalgalanmanın ardından faizlerdeki aşırı yükselme nedeniyle askıya alınmıştı. İpoteğe Dayalı Konut Finansmanı (Tutsat-Mortgage) Yasa Tasarısı, 4 Mayıs 2006'da TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edilmişti. Tasarıda yapılan değişiklikle ücretlilere, aldıkları konut kredisi faizini Gelir Vergisi'nden düşme imkanı getirilmişti.
     
Bankaya kredi taksitlerini zamanında ödeyen müşteriye özel düşük faiz imkânı geliyor.
      Sistem, kredi kullananlara ayrıca 'kişiye özel faiz' imkanı getirecek. Sistemin oturmasının ardından bankalar müşterilerinin sicilini takip ederek kredilerini düzenli ödeyenlere düşük, taksitlerini aksatanlara ise yüksek faiz uygulayabilecek.
     
     Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kredi ve finansal kiralama sözleşmesi imzalayan tüketiciler, kanunun yayımlanmasından sonra 3 ay içinde konut finansmanı kuruluşuna başvurarak, sözleşmelerinin, bu kanun kapsamı dışında değerlendirilmesini isteyebilecek.
     
     Faiz oranının sabit belirlenmesi halinde sözleşmede, başlangıçta belirlenen oran her iki tarafın rızası dışında değiştirilemeyecek. Borçlunun temerrüde düşmesi halinde konut finansmanı kuruluşu, borçluya temerrüt tarihinden itibaren 5 iş günü içinde iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirimde bulunmakla yükümlü olacak.
     
      Kanundan önce konut finansmanı kuruluşuyla sözleşme imzalayan tüketiciler, borcunu vadesinden önce ödemesi durumunda, yüzde 2 erken ödeme ücretini ödemeyecek.
     
     Kredi kuruluşu, geri ödemelerin yapılmaması halinde kalan borcun tümünün ödenmesi talep hakkını saklı tutmuşsa bu hak; ancak birbirini izleyen en az iki ödemede temerrüde düşme halinde kullanılabilecek. Finans sağlayan kuruluşun bu hakkını kullanabilmesi için en az 1 ay süre vererek aciliyet uyarısında bulunacak.
     
     Kullanılan finansmanın teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, konut finansman kuruluşu asıl borçluya ve diğer teminatlara başvurmadan, kefilden borcun ödemesini isteyemeyecek.
     
     Sözleşmelerde kredi tutarı, finansal kiralama sözleşmeleri için toplam kira bedeli, ipotek tesis edilen konuta ilişkin bilgiler, yıllık faiz oranı, toplam borcun ana para, faiz ve diğer giderler itibarıyla dağılımı, değişken faiz ödemeli olan sözleşmelerde baz alınacak endeks gibi bilgiler yer alacak.
     
     Ayrıca, ödeme planı, istenecek teminatlar, temerrüde düşülmesi durumunda kredi sözleşmeleri için akdi faiz oranının yüzde 30 fazlasını geçmeyecek şekilde gecikme faizi ve varsa konuta ait sigorta bilgileri gibi bilgiler de sözleşmelerde yer bulacak. Tasarının yasalaşmasıyla halen sabit faizle işlem gören konut kredilerinde tüketicilere değişken faiz imkanı sunulacak.
     
     Bankalar verdikleri konut kredileriyle oluşturdukları fonu, yurtdışı piyasalara satabilecek ve bu yolla sisteme yabancı kaynak girişi sağlanacak. Artan kaynağın yeniden sisteme dönmesiyle ise faiz fiyatlarının düşmesi hedefleniyor.
     
Kaynak: Zaman
Google
GoogleReklam vermek için...