keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Konut
Emlak vergisi zamlı ödenecek
      Metrekare birim değeri Ağustos ayında artan yerlerin yıllık emlak vergisi, yeni değerler üzerinden hesaplanacak. İkinci taksit ödemeleri de bu ay içinde yeni değerler üzerinden yapılacak. Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazetede yayımlanan Emlak Vergisi Genel Tebliği ile Temmuz ayında çıkarılan Emlak Vergisi Kanunu uyarınca, Ağustos ayında birim değerlerinde düzeltme yapılan yerlerin emlak vergilerinin nasıl hesaplanacağı ve ödeneceği konusuna açıklık getirildi. Tebliğe göre, yeni değer takdirleri sırasında birim değeri artan yerlerin 2006 yılına ilişkin emlak vergisi, yeni değerler üzerinden hesaplanacak.
     
     Daha sonra Mart-Mayıs döneminde yatırılan birinci taksit, bu tutardan mahsup edilecek. Kalan kısım da bu ay içinde tarh ve tahakkuk ettirilecek. Emlak vergisi mükellefleri de 30 Kasım'a kadar ödenmesi gereken emlak vergisinin ikinci taksitini, belirlenen yeni tutar üzerinden ödeyecekler. Bu arada birinci taksitin mahsubunda, verginin ödenmiş olma şartı aranmayacak.
     
     Emlak vergisi değerlerinin yeni takdirler sırasında düşürülmesi ve böylece hesaplanan emlak vergisinin 2006 yılına ait birinci taksitten az olması halinde aradaki fark, mükellefin ilgili belediyeye Emlak Vergisi ya da Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında borcu varsa, ona mahsup edilecek. Borcun bulunmaması durumunda da ret ve iade yoluna başvurulacak. Ağustos ayında emlak vergisine tabi birim değerler değişmeyen yerlerde emlağı bulunanlar ise yeni bir işleme gerek kalmadan, verginin ikinci taksitini yatıracaklar.
     
Kaynak: Milliyet
Google
GoogleReklam vermek için...