keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Konut
Kaliteli konuta talep artacak
Soyak Yapı İnşaat Genel Müdürü Emre Çamlıbel, ekonomideki iyimser beklentilerin etkisiyle konut talebinin arttığını, İpotekli Konut Finansmanı Yasası çıkınca ilginin kaliteli konuta yöneleceğini söylüyor
      Çamlıbel, kredilendirme sorunu olan konutların ise yok pahasına satılacağını ya da kentsel dönüşüme tabi tutulacağını kaydediyor.Çamlıbel, gayrimenkul piyasasına ilişkin beklentilerini şöyle açıklıyor:
     
     Konut kredi faizleri 1,5 sene önce aylık yüzde 2,20 mertebelerinde iken bugünlerde aylık yüzde 1 seviyesine kadar düştü. Sunulan en uzun geri ödeme vadeleri ise 4 yıldan 20 yıla çıktı. Nisan 2004'e kadar bitmemiş konutu teminat kabul etmeyen bankalar ve finans kuruluşları, bugün inşaat halindeki konutların arsasını teminat kabul ederek karşılığında konut kredisi veriyorlar. Önce Avrupa Birliği ile müzakere tarihi alınması, daha sonra da müzakerelerin resmen başlaması geleceğe ilişkin iyimser beklentilerin artmasına neden oldu. Enflasyon ile birlikte konut kredi faizleri düşerken alternatif yatırım araçlarının getirisi azaldı. İpotekli Konut Finansmanı Yasa Taslağı hazırlandı ve çalışmaları devam ediyor.
     
Konut talebi artacak
      Tüm bunların etkisiyle konut sahibi olma imkanı artan ve 2001 krizinin etkilerinin de oldukça azalmasıyla ertelediği talebi devreye sokan tüketici, kaliteli ve kredilendirilebilir konuta yöneldi. İpotekli Konut Finansmanı Yasa Taslağı'nın yasalaşması ve sistemin gerekli diğer şartlarının da oluşmasıyla yakın gelecekte tamamen devreye girmesi sonucunda kaliteli ve kredilendirilebilir konuta yönelik bu talebin daha da artması yüksek bir ihtimal.
     
Kalitesiz konutların akıbeti
      Kaliteli ve kredilendirilebilir konutun tanımı: Mülkiyet problemi olmayan, imar durumuna uygun projelendirilmiş ve bu projeye uygun inşaat ruhsatı verilmiş, ruhsatına ve şartnamelere uygun inşa edilmiş ve denetlenmiş, yerleşime uygunluk belgesi olan ve belge alındıktan sonra yapısal herhangi bir tadilata uğramamış konutlar. Bugün yürürlükte olan konut kredisi sisteminde veya yakın gelecekte devreye girecek olan İpoteğe Dayalı Konut Finansmanı sisteminde bu tanıma uymayan konutların kredilendirilerek satılması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle bu konutların
     a) Revizyonla yukarıdaki tanıma uygun hale getirilmeleri, bu mümkün değilse
     b) Dönüşüm projesi olarak ele alınmaları, arsa büyüklüğü, lokasyon veya başka bir sebepten dolayı bu da mümkün değilse
     c) Elde tutulmaları veya yok pahasına satılmaları gerekecektir.
     
Kaliteli konut sayısı artacak
      Bu süreç yaşanırken bir yandan da kurumsallaşmış firmalar sisteme hemen uyum sağlayıp yukarıdaki tanıma uygun projeler geliştirmeye devam edeceklerdir. Bu firmaların projeleri hem tüketiciye sundukları yaşam fonksiyonları, hem de ödeme kolaylığı açısından mevcut konut talebine cevap vermeye çalışırken, bir yandan da diğer konut firmaları rekabette geri kalmamak için kurumsallaşarak kaliteli ve kredilendirilebilir konutlardan oluşan projeler geliştirmeye başlayacaklardır. Kalite ve kurumsallaşma süreci kendi haline bırakılmamalı, birtakım yasal düzenlemelerle ve somut önlemlerle desteklenmelidir:
     
İmar planları bütünsel olmalı
 • Kredilendirilebilecek konutları geliştirecek firmaların kalite, teknik ve mali açıdan yeterlilik kriterleri yasayla tanımlanmalıdır.
 • İnşaat işçiliği sertifikasyonu yasayla zorunlu kılınmalıdır.
 • Kaliteli ve kredilendirilebilir projelerin geliştirilmesini desteklemek amacıyla belirli ölçekten daha büyük projelerin altyapısının yerel yönetimler tarafından öncelikli ele alınması, projenin ihtiyacı olan altyapının önündeki maddi ve bürokratik engellerin hafifletilmesi gerekmektedir.
 • Yine bu tür projelerin gerçekleştirilebilmesi için özellikle büyükşehirlerde konut firmaları için belirsizlik yaratan, bütünsellikten uzak yürütülen imar planı çalışmalarının durdurulması gerekmektedir. İlaveten imar planı yapılması ve tadilatının bürokratik işlemlerinin kısaltılması gerekmektedir. İmar planı konusuna yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının beraber ve yapıcı yaklaşmaları sağlanmalıdır. Bunun bir yolu da ilgili sivil toplum kuruluşlarının yasayla sürecin somut bir parçası haline gelmesidir.
 • Kentsel dönüşüm projelerine özel sektörün aktif katılımı desteklenmelidir. Yürürlükteki kat mülkiyeti yasasındaki dönüşüm için gerekli oybirliği şartının oyçokluğu şartına dönüştürülmesi dönüşüm projelerinin önünü açacaktır.


  Kaynak: Milliyet
 • Google
  Google  Reklam vermek için...