keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Konut
Konut çeşitleri
Tatil Evleri
      "Villa" sözcüğü, günümüzde neredeyse bütün dillerde kullanılan, İtalyanca bir sözcüktür; genel anlamıyla, oldukça lüks, çoğunlukla kent dışında, doğayla doğrudan ilişkiyi yaşatacak düzende kurulmuş bir yapıdır. "Tatil Evi" ya da "Sayfiye Evi" terimiyse, villa kadar lüks olmayan, kent yaşamı ile kent dışında açık havada yaşam arasındaki en doğru ilişkiyi geliştiren bir yapı türünü belirtir; yani tatil evi, insanı kentteki tekdüze yaşantıdan uzaklaştıran, alışageldiğinin tersine bir çevreye taşıyan ve bağımsızca yaşamasına olanak tanıyan bir ortam yaratan yapıdır.
     
     Genel olarak tatil evi diye tanımlanan konutlar için bir sınıflandırma yapmak güçtür; çünkü tatil evi konutların en bireyselidir; yani konut sahibinin bireysel seçimine ve beğenisine göre herhangibir yerde ve biçimde olabilir. Bu nedenle tatil evlerinde herhangibir mimari proje uyarınca sayısız değişkenler söz konusu olabilir; ayrıca buna, bireysel beğeni ve projeyi hazırlayan kişinin yeteneği de eklenir.
     
     Tatil evi yapılacak yerin seçimi konusunda da genelleştirmeye gidilmez; gerçekten, bu durumda, arsanın yapısından ve kullanılacak mimarlık tekniğinden çok, konutun yapılacağı yörenin iklim ve doğal koşulları önemlidir. Su, elektrik, telefon getirilmesi ve bağlanması, konut yapımında kullanılacak malzemelerin taşıma masrafları, üstünde önemle durulacak konulardır.
     
     Genel çizgileriyle tatil evleri, kentten uygun bir uzaklıkta ya da çok uzaktadır. Bu iki durumda, tatil evinin kullanılma ölçütü büyük ölçüde değişir. Kente uygun uzaklıkta olan tatil konutu, her mevsimde, hatta hafta sonları bile kullanılabilir; kentten çok uzakta olan tatil evleriyse ancak, uzun süreli kalmaya uygundur. Tatil evlerinin kullanılma derecesini belirleyen öğelerden biri de, uzaklığın ulaşım araçlarıyla orantılı olarak değerlendirilmesini yapmaktır, böyle bir konuda, özel otomobilin yanı sıra, toplu taşıma araçlarıyla gidilebilir olması olumlu bir noktadır.
     
Tatil Evlerinin Yapılmasındaki Genel İlkeler
      Konutun yapılacağı yerin seçimi, arsa yapısının incelenmesini gerektirir; böylece, konutun ve bitkilerin yeri, toprağın ekimi vb. kesin biçimde saptanır. Ayrıca, konutun yapılacağı yerin saptanmasında, yola olan uzaklığı ve anayola ulaşılması, elektrik, su getirilmesi gibi noktalar gözönüne alınmalıdır.
     
     Tatil konutlarında yönlendirme sorunu özel güçlükler doğurmaz. Konutun hangi yöne bakacağı konusunda, kentlerdeki konutlar için önerilenler geçerlidir. Oturma odası ve salon tercihen güneye ya da güney batıya, gece bölümü doğuya, servis birimleri kuzey batıya bakmalıdır. Tatil evlerinin iç düzenlemesini ve odaların dağılma tipini saptamak için başvurulacak temel iki ölçütse, kullanışlılık ve estetik görünümdür; yani konut planı, arsanın genişliği, biçimi, yükseklik profili ve yörenin bitki örtüsü gözönünde tutularak hazırlanmalıdır. Bodrum katlı ya da bodrum katı olmayan tek katlı evlerde, düz ya da hafif eğimli arsalar, iki ya da çok katlı evler için dik ya da küçük boyutlardaki arsalar tercih edilmelidir.
     
     Konutun boyutları ve bu boyutların uygun biçimde düzenlenmesi konusunda kurallar saptamak olanaksızdır; ama genel olarak, tatil evlerinde konut içi alanın, birçok işlevsel etkinlik açık havada yapılmaya kaydırıldığı için, küçültüldüğü söylenebilir; ayrıca iç alan, elden geldiğince kullanışlı biçimde bölümlenir.
     
     Tatil evlerinin bulundukları yörenin doğal özellikleriyle uyum içinde olmalarını gerektiren ilke, konut içi birimlerin yapılacakları malzemelerin seçimini de belirler. Tatil evlerinde, arsa alarak ev yaptırmanın yanındaki çözümler, yapılmış bir evin satın alınması ya da mevsimlik kiralanmasıdır. Bu durumda evin yönü, konut içi alanın bölünüşü, konut dışı alanın kullanışlılığı gibi bazı temel öğeler gözönünde tutularak karar verilmelidir.
     
Deniz Kıyısında Tatil Evi
      Kentteki konutlara oranla yanlızca mimarlık açısından değil, yönlendirilmesi açısından da farklılıklar gösterir. Birbirine çok yakın olan bir yerleşim düzeni varsa ve bu tarz bir evi restore ettirip, yerleşecekseniz diğerlerine uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Renk ve dış cephe ayrıntıları, kişilerin göz zevklerine rahatsızlık vermemelidir. Doğal malzemeler, bu doğa içindeki evin görüntüsünü, daha da hoş bir hale getirecektir. Çevre ve görünümle bütünleşmesi daha uygun olur.
     
     İç dekorasyonda ise, sadece oturacak kişilerin zevkleri özgürce yansıtılmalıdır. Modern eşyalar, bu tip konutlar açısından daha uygundur. Oturma gruplarında hasır, bambu ve rahat oturma grupları tercih edilir. Duvarlarda açık renk uygulamalar, yerlerde ise taş veya seramik serinlik duygusu yaratır. Kumaşlar sağlam ve kolay yıkanabilir olmalıdır.
     
Dağ Evi
      Burada, evinizin hangi bölgede olduğu ve oranın iklim koşulları, dekorasyonunuz ve seçimlerinizde önemli etkendir.
     
     Genellikle, bu tip evlerde taş ve odun birlikte kullanılır. Hem estetik, hem de kullanışlıdır. Dağ konutlarının duvar kalınlıkları, dış duvarlar için toprak yüzeyindeki katlarda ve temelde 60 cm., üst katlarda 50 cm.'dir. Duvarların bu kalınlıkları, temel toprağın özellikleriyle bağlantılıdır.
     
     Ahşap uygulaması, hem alana daha sıcak bir anlam katacak hem de ısı yalıtımını sağlayacaktır. Bu tarz evlerde, çatı, eğimli olarak uygulanır. Yağmur suyu ve karın kolayca boşalımını sağlar. Genellikle, metamorfik taşlar, kiremitler ve bakır çinko levhalar önerilir. Su boruları ise gözlenebilecek şekilde döşenmelidir. Su donduğunda veya bazı sebeplerden oluşacak tıkanmalarda, böylelikle kontrolünü sağlayabilirsiniz.
     
     Evinizin içinde sade, kullanışlı ve sıcak renklerin hakim olduğu bir düzenleme daha uygun olacaktır. Ağırlıklı olarak, doğal malzemeler, bu tarz evlere daha da sıcak bir görünüm ve kullanma kolaylığı sağlar.
     
Göl Kıyısında Tatil Evi
      Manzaranın belki de en fazla önem taşıdığı yapıdır. Göl kıyısındaki bu yapıda, nem oranı düşünülmelidir. Göl kıyısı, genellikle büyük ölçüde nemlidir. Yapının, topraktan yüksek bir zemin sağlanarak, inşa edilmesi daha sağlıklı olacaktır. Giriş katında değil de daha sonraki katlarda oturma ve yatma odalarının olması daha uygundur.
     
     Ülkemizde pek yaygın olmayan bir diğer seçim de "yüzen evler"dir. Ancak kulağa hoş gelse de, teknik bağlantılarda büyük sorunlar yaşayabilirsiniz.
     
     Seçiminiz her ne olursa olsun, "kışlık evlerde" dikkat ettiğimiz belli kurallar, bu tarz evler için de unutulmamalıdır.
     
     Oturma odası ve salon güneye, ya da güney batıya, gece bölümü doğuya, servis birimleri kuzey batıya bakmalıdır.
     
Stüdyo Daire
      Günümüzde, özellikle büyük kentlerde; tek başınıza yaşıyorsanız, yaşamaya mecbursanız, sizi zorluklar zinciri bekliyor demektir. Tek kişinin yaşayabileceği alanlar, inşa edilmeye daha yeni yeni başlandı. Oysa; yakın bir tarihe kadar 2 veya 3 odalı alanlarda, "tek kişi" adeta yaşamaya mecbur bırakılıyordu. Bu gereksiz alanların dayanıp, döşenmesi, ısıtılması ise başlı başına bir dertti. Son yıllarda, "tek odalı daire" esprisi yerleşmeye başladı. Özellikle tasarlanan bu dairelerde yaşamak, elbette bir keyif; en ince ayrıntısına kadar tasarlanan bu dairelerde, oturma imkanınız yoksa, o durumda size en uygun olan daireyi "tek odalı" yaşanabilir, hem de keyif ve konforla yaşanabilir hale getirebilirsiniz.
     
     Bulunması zorunlu alanlar (banyo, pişirme köşesi, dolaplar vb.) için, en az 20-25 m2'lik bir alana ihtiyacınız var.
     
Tek Odalı Dairenin Biçimi
      Bir alanın yüzölçümünün yanısıra, biçimi de çok önemlidir; sözgelimi 30 m2'lik bir alan; boyutlarının, 6x5 m. ya da 10x3 m. olmasına rağmen çok değişik biçimlerde kullanılır. Genel kural, kenarların uzunlukları birbirine ne kadar yakınsa, alanların değerlendirilmesinin o kadar kolay olacağıdır.
     
Pencereler ve Konumları
      Tek odalı dairenin, dışa bakan iki cephesi varsa, ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bütün yönlerden ışık alacaktır. Havalandırma ve ışığın geliş yönleri, pencerelerin sayısı ve yeri dikkatle düşünülerek, eşyalar yerleştirilmelidir.
     
Diğer Özellikler
      Giriş kapısının ideal yeri, tek odalı dairenin büyük kenarının tam orta yerinden daireye girebilmektir. Böylece, koridor veya ayrı bir geçiş bölümüne gerek kalmaz ve alan rahatlıkla kullanılır.
     
     Oda yüksekliği 2.70m. ideal olanıdır. Ancak; eski bir yapı söz konusu olduğunda bu yükseklik 3-4 m.'yi bulabilir. Asma tavan yaptırabilir ve hem daha kullanışlı, hem de zevkli bir hale getirebilirsiniz.
     
     Banyo ve tuvalet de ise; tesisatı uygun hale getirip, bir kapı ile ayırmayla ayarlanabilir.
     
     Tek odalı dairelerin, kendine özgü özellikleri olduğu unutulmamalıdır. Yapılabilecek en büyük yanlış, geleneksel konutun çeşitli bölümlerini küçültmeye çalışmaktır.
     
     Dolabın içinde bir masa, katlanır çalışma yüzeyleri, eşyalar için raflar, karyolanın altında çekmeceler ya da çekilerek kullanılacak bir başka yatak, mutfağı veya yatak kısmını ayıran dekoratif bir paravan ve aynı malzemeden dekorasyon tavsiye edilir.
     
Kaynak: kadinlar.com
Google
GoogleReklam vermek için...