keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Kitap
Mimaride estetik...
      Vitruvius'un öncüsü olduğu kuramsal mimarlık yazıları bin yedi yüzlerde mimarlık estetiği diye tanımlanagelen özerk disipline dönüştü. İnsanlığın uygarlık tarihinden ayrı tutulamayacak inşa etme, yapı kurma edimini bu kavrayış çerçevesinde ele alıyor tanınmış mimarlık tarihçisi Masiero. Teknik aklın komut estetiği olarak tanımladığı mimarlık kavramını işlevsellik temelindeki bir yaşamsal ihtiyaç olmaktan "arkitektonik" yararlılık ve güzellik nesnesi olmaya uzanan bir yelpazede incelikle çözümlüyor.
     
     Sembolik bir gönderge evrenini, yapıların temel öğelerini dönüştüren bir okuma pratiği içinde, Batı'nın kanonik mimari anlayışlarından çağdaş yapıların öncü ve cüretkâr karakterine bağlayan bir estetik tarihi.
     
Yazar: Roberto Masıero
Yayınevi: Dost Kitap Evi
Çeviri: Fırat Genç
ISBN: 975298217

Kaynak: Kabalcı
Google
GoogleReklam vermek için...