keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Kitap
Geleneksel Türk El Sanatları
      Ülkemizde son yıllarda önem kazanan, geçmişte günlük gereksinimleri karşılayan, özel veya belirli günlerde başvurulan, süsleme ve dekorasyon amacıyla yapılan işler olarak günlük yaşamda kullanılan el sanatları; günümüzde geleneksel amaçlar dışında toplumun her kesiminde, hatta uluslararası pazarda alıcı bulan, hızlı bir değişim sürecine girmiş ve ekonomik mal olarak değerlendirilmektedir.
     
     İnsanların günlük geçim kaynaklarını sağlama yanında, boş zamanlarda, genelde kişisel kullanım için yapılan araç-gereç olarak açıklanabilen el sanatları, el becerisi ve basit araçlar yardımıyla yapılmış ürünleri kapsar. Bu ürünler, tarihsel geçmişi içinde, yerine göre günlük kullanım eşyasından süs eşyasına, çeyizlik eşyadan hediyelik eşyaya, pek çok ürünü içine alan dayanıklı tüketim malları olarak tanımlanabilir.
     
     El sanatları kapsamında düşünülen ürünlerin zengin ve çeşitli olması, ülkemizde bu ürünlerin bir bölümünün hala geleneksel amaçlarla kullanılır olması, günümüzde ekonomik nedenlerle yeni boyutlar kazanması, cumhuriyet döneminde bir çok orta ve yüksek öğretim kurumlarında uygulamalı olarak öğretiliyor olması, bende bu alanda sistemli bir kuramsal çalışmanın yapılması zorunluluğunu düşündürmüştür. Bu düşünceden giderek; cumhuriyet döneminde ülkemizde yapılan el sanatlarına yönelik çalışmaların gruplandırılması, tanım, içerik, sınıflandırma açılarından bir sistematik içinde ele alınmaları gibi konuları içine alan "Geleneksel Türk El Sanatlarına Giriş" adlı bir kitap çalışması yapılması planlanmıştır.
     
Yazar : İsmail Öztürk
Yayınevi : Dokuz eylül üniversitesi yayınları
ISBN : 975698158
Google
GoogleReklam vermek için...