keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Kitap
Kültepe
      "Duydum ki, maalesef ilima ölmüştür. Sayın babalarım ve beylerim, tabletimi dinlediğiniz gün malımı, hem önceki ve hem de sonraki malı, hemen tasfiye ediniz, mühürleyiniz ve ilk fırsatta Abu-salim (ile birlikte) gönderiniz. Eğer orada hâlâ bakır varsa, onu hangi fiyattan olursa olsun satınız ve orada bir tek sekel gümüş bırakmayınız."
     
Assur-Tab: ilk insansıların günümüzden yaklaşık yedi milyon yıl önce ortaya çıktığı, ilk aleti iki buçuk milyon yıl önce yapmayı başardığı, günümüzün modern insanının başlangıcının ise elli bin yıl önceye uzandığı tahmin ediliyor, insanoğlu her ne kadar böylesine uzun bir geçmişe sahipse de, kendini kalıcı kılan "tarih", "yazı" ile başlar. Kültepe'de yapılan kazılarda ele geçen Assur-tab adındaki bir tüccarın, Lulû, Ennam-Assur ve Abu-shalim'e yazdığı satırlar da, yaklaşık dört bin yıl öncesinin Anadolu tarihini günümüze bağlayan bir örnek. Kültepe-Kaneş, insanoğlunun binlerce yıllık macerasında Anadolu yazılı tarihinin bir "önsöz"ü niteliğindedir. Prof. Dr. Tahsin Özgüç'ün neredeyse bütün ömrünü verdiği Kültepe-Kaneş araştırmalarından hareketle kaleme aldığı bu yapıtı da Anadolu yazılı tarihinin başlangıcını günümüzün okuruyla buluşturması açısından önemli bir işlev üstlenecektir.

Yazar: Tahsin Özgüç
Yayınevi: Yapı kredi yayınları
ISBN: 975080960
Google
GoogleReklam vermek için...