keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Kitap
Sinan'ın İstanbul'u
      Osmanlı Mimarisini taçlandıran yapıtlarıyla kültür ve mimarlık tarihimize benzersiz katkılar sağlayan Mimar Sinan'ın yapıtlarının büyük çoğunluğu ve en seçkinleri dönemin başkenti İstanbul'da gerçekleşmiştir."Sinan'ın İstanbul'u", Mimar Sinan'ın İstanbul'daki yapıtlarını tanımak isteyenler için bir gezi kitabı olarak kurgulanmış. Tarihi yarımada'nın merkezinden başlanarak İstanbul altı bölgeye ayrıldı ve yapılar gezi rotasına uygun bir sıraya kondu. Bölüm girişlerinde yer alan haritalarla yapıların konumlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini izleme kolaylığı sağlandı. Osmanlı mimarlığının Sinan'ın elinde nasıl bir gelişme gösterdiğini ve kendinden sonraki mimarlar üzerindeki etkileri bu kitap eşliğinde yapılacak keyifli bir gezi ile izlenebilir.
     
Yazarın önsözünden
      Sinan, Osmanlı tarihinin en uygun zaman diliminde, imparatorluk gücünün ve sanatının en üst düzeyde olduğu dönemde, bütün bu birikimi mimarlık alanında tek isim olarak temsil edebilmiş bir mimardır. Sinan, tasarladığı yapıların büyük çoğunluğunu ve en seçkinlerini İstanbul'da gerçekleştirmiştir. Bu eserleri bir mimarlık yarışmasına katılırcasına, yeniliklerle dolu olarak geliştirmiş ve topografyanın en uygun yerlerine yerleştirerek kent silüetine büyük katkıda bulunmuştur. Böylece İstanbul, en özgün yapı örnekleriyle adeta bir açıkhava müzesine dönüşmüştür. Bu kitap İstanbul'daki Sinan yapılarının büyük bir çoğunluğunu, başlıca özellikleriyle tanıtmaya çalışan bir özettir. Yapılar tanıtılırken kişisel yorumlardan kaçınılmaya çalışılmış, sadece gözlemlere ve bazı karşılaştırmalara yer verilmiştir. Fotoğrafların seçiminde de aynı ilkelere uyularak, özgün durumunu yitirmiş, kötü ve yanlış kullanılan yapıların fotoğrafları gerçek durumu yansıtmayacağından kitaba alınmamıştır.
     
Kaynak: yapi.com.tr
Google
GoogleReklam vermek için...