keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Kitap
Şehir ve Konut
      İnsanca Yaşamak İçin Şehir ve Konut adıyla yayımlamakta olduğumuz bu kitap, "Atina Anlaşması" denen şehircilik esasları ile aile ve konut konusunda Fransız mimarların ve konut yapımcıların görüşlerini bir araya getiren, insanî açıdan şehirlerimize ve konutlarımıza çeki düzen vermekte faydalı olacağını düşündüğümüz iki önemli kısımdan oluşmaktadır.
     
     Le Corbusier'nin sekreterliğini yaptığı ve Atina'da karara bağlanmış olduğu için Atina Anlaşması adını taşıyan birinci kısım, CIAM (Congres Internationaux d'Architecture Moderne)'m aldığı 95 şehircilik kararını, açıklamalarıyla birlikte sunarak, bir şehircilik "anayasası" örneği vermektedir. CIAM'm on beş yıl kadar başkan yardımcılığını yapmış olan ünlü mimar Walter Gropius, bu kuruluş ve bu kuruluşun yaptığı çalışmalar için, "Avrupa'da başladı, fakat bugün dünyanın dört bir köşesine kadar ulaştı ve bizi de zenginleştirdi" demektedir.
     
     Aile ve Konut Konusunda Fransız Mimarlarının Bugünkü Eğilimleri adını taşıyan ikinci kısım ise, Sorbonne Üniversitesi profesörlerinden ünlü bir şehir sosyologu olan Chombart de Lauwe ve arkadaşlarının, aralarında Le Corbusier'nin de bulunduğu Fransız şehirci, mimar, dekoratör ve mühendisleriyle aile ve konut ilişkisi üzerine yaptığı bir dizi mülakat ile çeşitli öneri ve değerlendirmelerden oluşmaktadır.
     
     Şehirlerde yaşamak isteyen her insanın arayacağı olumlu şartları veciz ifadelerle vermekte olan bu kitap, her meslekten şehirciye, mimarlara, sosyologlara, psikologlara, sağlık elemanlarına, çevresinde güzellikler yaratmak isteyen çevrecilere ve yaptığı imar planlarıyla ve verdiği ruhsatlarla yaşadığımız kamusal ve özel mekânları daha yaşanır bir hâle getirmek isteyen belediyelere sağlam bir görüş açısı kazandırmada yardımcı olacak; her şeyden önemli olarak da, halkımızın yaşadığı mekânlara ilgi duymasını ve bilinçlenmesini sağlayarak bu alanların korunmasına ve güzelleştirilmesine katkıda bulunacaktır.
Yazar : Turhan Yörükan
Yayınevi: Babil Yayın
Çeviren : Ayda Yörükan
ISBN : 975-6360-39-9
Google
GoogleReklam vermek için...