keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Kitap
Türklerde ev kültürü
      "Uzun yıllar değişik alanlarda çalışan bilim adamı, uzman ve sanatçılarla, geleneksel konutlarımız konusunda, evleri üreten insanlardan başlayarak farklı yoğunluk ve başlıklar altında sürdürdüğümüz araştırmalarda ilginç sonuçlara ulaşılmakla birlikte, hızla yitirdiklerimizi düşündüğümüzde, zamanın gittikçe daraldığı açıktır. Bu nedenle, kalan örneklerin kimlikleri korunarak yaşatılması, geleneksel ev kültürümüzün aydınlatılması açısından olduğu kadar, dünya kültürü için de önemlidir. Çünkü Anadolu, artık yerine koyulması imkansız olan bu zenginliğin sınırlarında bulunmaktadır. Anadolu, özgün özelliklerle yüklü bu birikimi çok yönlü biçimde değerlendirecek, dünya kültür tarihini yeniden yazacak olanlar için gözardı edilemeyecek büyük ve zengin bir potadır. Bu potada uygarlık tarihinin derin geçmişi yatmaktadır. Böylesi büyük bir kaynağı araştırdığımız ölçüde tanımak, tanıdığımız ölçüde korumak ve değerlendirmek, geleceğe güçlü bir biçimde aktarmak olanağına sahibiz." (İç Kapak)
Yazar: Metin Sözen, Berrin Alper, Mehmet Alper, Necdet Sakaoğlu
Yayınevi: Doğan Kitapçılık
ISBN: 975-6612-09-6

Google
GoogleReklam vermek için...