keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Bahçe > Çiçek
Bahçelerin süsü çardaklar
      Özellikle bol güneş alan bahçelerde ya da sıcak iklimli yörelerde, güneşin yakıcı ışınlarından korunmak için mutlaka gölgelik alanlar oluşturulması gerekir. Bu gereksinim sonucunda ortaya çıkmış olan çardaklar ve kameriyeler bahçeye romantik, derli toplu bir hava verirler.
     
     Çardaklar ve kameriyeler değişik biçimlerde ve değişik materyallerden olabilirler. Ancak; ne tür olursa olsun atmosfer olaylarına dayanıklı, hızla yetişip büyüyen tırmanıcı bitkilerin dal ve yapraklarını kaldırabilecek kadar sağlam olmalıdır.
     
     Çardağın, bitkilerin ağırlığını taşıyacağına güvenebilmek için toprağa (50-70 cm. derinliğine) beton bloklarla tutturulan dikmeler çakılmalıdır (beton bloklar toprağın altında kalıp görünmeyeceklerdir). Çardağın bir yanı duvara dayanıyorsa, kirişler sağlam demir konsollarla tutturulmalıdır.
     
     Alışılmış çardaklar, ahşap kazıklar üstüne oturtulmuş, birleşme noktalarında ip ve sazla bağlanmış, üstlerine genellikle bir asma sardırılmıştır. "Örtülü balkon" biçiminde yapılacağı gibi "sundurma" biçiminde de yapılabilir, yani bir yanı duvara yaslatılıp demir desteklerle taşınabilir.
     
     Kameriyeleri çardaklardan ayıran en belirgin özellik, daha toplu ve sınırlı bir alanda yer alması, genellikle kare ya da yuvarlak bir biçimde olması ve yanlızca üstünün değil, çevresinin de dikmelerle sardırılan bitkilerle kapanmasıdır. Morsalkım bitkisi ile kaplanan çardaklar en güzel görünenleridir.
Google
GoogleReklam vermek için...