keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Bahçe
Sprinkler sulama sistemi...
      Çevre düzenlemesi yapılan arazide en uygun sulama ,"sprinkler sulama" yöntemiyle yapılanıdır. Bu bakımdan bu sistemi iyi tanımakta ve sistemin uygulanmasında göz önünde bulundurulması gereken aşağıdaki kriterleri bilmekte fayda var.
     
     Her bir sprinklerin suladığı alan, diğer bir sprinklerin suladığı alan ile yanyana gelmelidir.Bunu ayarlamaya çalışmak, ilk başta belki boş yere zaman harcama olarak değerlendirilebilir. Fakat bu çok önemlidir. Bu ayarlama ile arazide yeknesak bir sulamanın yapılması mümkün olacaktır.
     
     Bu ayarlama için kullanılan tekniklerden biri; Sprinkler satan firmalar, bunların su atma mesafelerini genellikle yarıçap olarak vermektedirler. Bu durumda, iki sprinkler arasındaki olması gereken mesafeyi bulmak için; yarıçap x 2 x 0.6 = iki sprinkler arasındaki mesafe eşitliğini kullanmalıyız.
     
     Eğer sulama sistemimizi devamlı rüzgar alan bir arazide kuruyorsak, o zaman, yukarıdaki eşitlik; yarıçap x 2 x 0.6 x 0.55 = iki sprinkler arasındaki mesafe şekline gelecektir. Dar alanda sulama yapıldığında, sprinklerin üzerinde sulama mesafelerini ayarlayan düzenekten yararlanılır.
     
     Burada hemen belirtilmelidir ki, sprinklerin su atma mesafesi en fazla %50 kadar azaltılabilir. Bundan daha fazla azaltılacak olduğunda, sorunlarla karşı karşıya gelinebilir. Eğer bu azaltma miktarı yetmiyorsa, o zaman memesi kısa mesafeye su göndermek üzere ayarlanmış özel sprinkler kullanılmalıdır.
     
     Uzun ve dar alanların sulanmasında çoğunlukla 4' x 15' rectangular desenli sprinkler kullanılır. Bu sprinkler, suyu bir yöne yaklaşık 4.5 m (15') ve diğer yöne (900 dönüşlü) yaklaşık 1.5m (4'-6') kadar gönderir. Bu teknik tespitlerden sonra, sulama sistemi planının yapılmasında ikinci adım, sulama yapılacak sahada bulunan her bir sulama bölgesinin belirlenmesidir. Arazinin farklı bölgelerinde farklı miktarlarda suya ihtiyaç duyulur.
     
     Örneğin çim, ağaççıkların ihtiyaç duyduğu miktardan daha fazla suya ihtiyaç duyar. Arazideki binanın gölge tarafında kalan bitkiler, güneşli tarafta kalan bitkilere göre suya daha az miktarda ihtiyaç duyar. Tropik kökenli bitkiler, çöl kökenli bitkilere göre daha fazla suya ihtiyaç duyarlar.
     
     Bunlara göre, çevre düzenlemesi yapılan arazinin planı üzerinde, sulama bölgelerinin tespit edilmesi gereklidir. Bunu yaparken altta belirtilen detaylara ayrıca dikkat etmek gerekir.
     
 • Örtü bitkileri ile ağaççıklar aynı sulama bölgesinde bulunmamalıdır. Böylece ilk adım olarak, plan üzerinde örtü bitkileri ve ağaççıklar diye iki sulama bölgesi ayrılacaktır.
 • Yukarıdaki her bir sulama bölgesindeki güneşlenme durumu tespit edilmelidir. Güneş alan yerdeki bitkiler, aynı bitkiler olsa da gölgede kalanlara göre daha fazla suya ihtiyaç duyacaklardır. İkinci adım olarak, örtü bitkileri ile ağaççıkların bulundukları yerler, gölgede kalan ve güneş alan diye ikiye ayrılmalıdır.
 • Geriye kalan bitkilerin yaklaşık olarak eşit miktarlarda suya ihtiyaç duyanlarını bir araya getiren, bir diğer, sulama bölgesi de plan üzerinde belirlenmelidir.
 • Büyük sahalarda çevre düzenleme çalışması yapılıyor ve buradaki sulama sistemi planlanıyorsa, yukarıdaki sulama bölgelerine ek olarak, toprak tiplerine göre de sulama bölgelerinin tespit edilmesi gerekir.
 • Bu bölgelerde yapılacak sulama, kendine ait valfleriyle kontrol edilmelidir. Böylece, her bir sulama bölgesi için ihtiyaç duyulan suyun verilmesi için gerekli olan zaman ayarlamaları kolaylıkla yapılabilecektir.
 • Damlama sulama, sulama yöntemi olarak seçilirse, su ihtiyaçları farklı olan bitkileri bir arada bulundurmak mümkün olabilir.
 • Yapılacak sulama, bitkilerin susuzluktan ölmesini engellemesine karşın, bitki hastalıklarıyla iyi bir mücadele yapma gerekliliğini ortaya çıkaracaktır.


 • Google
  Google  Reklam vermek için...