keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Bahçe
Bahçeler için bakım
      Tasarım ve uygulamasını yaptığımız bahçeler yaz ve bahar aylarında, kışın geride bıraktığı izleri taşıyarak iyi bir bakıma ihtiyaç duyar. Gerek havaların ısınmasından, gerekse Bitkilerin gelişme dönemine girmesi nedeniyle, bahçedeki doğal örtüye en iyi yetişme ortamını sağlamak gerekir. Toprak kış aylarında kar, yoğun yağışlar, aşırı soğuklar nedeniyle sertleşir ve hava alma güdüsünü kaybetmiştir. Bu nedenle öncelikle toprağı yüksek miktarda havalandırmak gerekir. Eğer bu iş insan eliyle yapılacak ise bel küreği ile alanda bulunan toprak bir kürek derinliği kadar (3 ) işlenmelidir. Ortaya çıkan büyük toprak kütleleri çapa yardımı ile parçalanmalı ve tırmıkla kaba tesviyesi yapılmalıdır. Bu şekilde toprak hem havalandırılır, hem de bitki yetişmesine uygun bir zemin oluşturulur. Bu işlemin, çapalama ve havalandırma makineleri yardımı ile yapılması işçilik giderini düşürecektir.
     
Toprak ıslahı ve gübreleme
      Toprağın bellenmesi ve havalandırılması sonrasında, kış aylarında kaybedilen besin maddelerini geri kazanmak için gübrele aşamasına geçilir. Gübreler organik (doğal) ya da inorganik (yapay) gübreler yardımı ile uygulanabilir. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu azot, fosfor ve potasyum gibi temel elementleri içeren gübreleme, gerekli besin takviyesi için yeterli olmaktadır.
     
     Çim alanlar için doğal gübrelerin uygun olduğu söylenemez. Doğal gübreler, içinde barındırdıkları tohum çeşitliliği ile çim alanda yabani otların gelişmesine yolaçar. çim alanlar için en uygun gübreleme tipi, inorganik besin takviyesi yöntemlerine başvurmaktır. Torf takviyesi, yüksek lif içeriği sayesinde besleyici bir özelliğe sahip olmamasına rağmen Bitkilerin köklenmesinde en iyi yardımcıdır.
     
     Aşırı killi toprakların işlemesi için torf ve kum ilavesi yapılması, toprak yapısının düzenlenmesi için idealdir. Ayrıca killi topraklarda yüksek su tutulması nedeni ile bitki köklerinde çürümeler görülebilir. Bu nedenle torf, hayvan gübresi ve kum karışımı, toprak islah çalışmaları için tavsiye edilir. Diğer bir çözüm yolu da, yüzey kazıması, eski bitkisel örtünün sıyrılması ve yerine yeni kaliteli bahçe toprağı serilmesidir.
     
     Kumlu topraklar hafif ve geçirimli yapısına rağmen suyu tutmaması nedeni ile dezavantaj oluşturur. Bu tür topraklarda yaşam süren bitkiler, besin maddelerini hızlıca kaybederler. Bu tür topraklar da, benzer yöntemlerle torf ve gübre takviyesi ile ıslah edilebilir.
     
Budama ve çim bakımı
      Yaz ve bahar ayları, Bitkilerin gelişme dönemine denk geldiği için, yapılarını güçlendirerek tomurcuklanırlar. Daha sağlıklı bir tomurcuklanma ve gövde yapısının oluşturulabilmesi başarılı budama işlemine bağlıdır. Gelişme dönemi başlamadan, çiçekli bitkiler kuru ve kırık dallardan kurtarılabilir. Solgun bitkiler, gelişme döneminden önce yoğun budamalar sayesinde, canlanma yüzdelerini yükseltir.
     
     Çim alanlarda ise yaz ve bahar aylarında aşırı yabani otlanmaya mazur kalırlar. Yabani ot temizliği küçük alanlarda elle temizlik veya bahçe el aletleriyle yapılabildiği gibi, büyük alanlarda oldukça zor bir uygulamadır. Bu nedenle büyük alanlarda çime zarar vermeden yabani otları öldüren ilaçlara (selektif herbisit) başvurmak gerekebilir. Dikkatli kullanılması gereken bu ilaçlar, alandaki bitkilere zarar verebilmekte, bu nedenle ilaçlamalar genellikle rüzgarsız ve ılık günlerde yapılmalıdır.
     
     Çim alan bakımında, sulama yaz ve bahar aylarında oldukça önemli bir yer tutar. Çok sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde sulama yapmak çimde ciddi zararlar oluşturabilir. Bu nedenle otomatik sulama sistemi mevcut ise sabah 05:00 saatleri, çok sıcak günlerde ise ilave olarak akşam 23:00 saatleri yeterli olacaktır. El sulamasında ise her yerin eşit sulandığından emin olunmalıdır.
     
     Çim alanlarda, çim biçildikten sonra, ya çimi toplayan makineler kullanılmalı, ya da mutlaka tırmıkla kesilen çimler toplanmalıdır. Normal zamanlarda 3-6 cm çim yüksekliği yeterlidir. Eğer çimde boşluklar varsa bu bölgeler, yabani otlardan temizlendikten sonra çapayla iyice kabartılmalı ve çim tohumu takviyesi yapılarak yamalanmalıdır. çim tohumu üzerine, gübre ve elenmiş toprak tabakasıyla kapak örtüsü yapıldıktan sonra iyice sıkıştırıp sulamak gerekir.
Google
GoogleReklam vermek için...